dinsdag 31 oktober 2017

Toegang tot je Geboorte Trust?

Zie ook het artikel over UVRMZelf eigenaarschap nemen en zelf de beweging zijn
"David Sale geeft te kennen dat het volk zelf zijn eigen verantwoordelijkheid dient te dragen tot het bewerkstelligen van een regering die de belangen van het volk behartigt in plaats van uitsluitend zichzelf te verrijken."

Dan zullen we als individuen, die ieder op zich onderdeel zijn van deze samenleving, eerst eens helder moeten krijgen wat we onder facilitering verstaan en op welke manier we door wie gefaciliteerd dienen te worden.

Want we weten nu toch wel wat de betekenis van regering is, van wat government is?

Dus ik ben het eens met 'zelf eigenaarschap nemen' en 'zelf de beweging zijn', en dus niet met 'iets' buiten mij die over mij gaat regeren.

Het is logischer en helderder om als individuën in de samenleving een wetswijziging te eisen / vragen te stellen aan de huidige 'regering' met betrekking tot die corrupte regel dat alleen regeringsleiders en koningen directe toegang kunnen krijgen tot de trusts.

Ik wil ZELF via private wealth management 'toegang' (tot mijn geboorte trust) of niet, niet via een in between en dan refereer ik aan een in between die vanuit wetsregels bevoegd is. No consent voor een nieuwe regering en/of koning buiten mij die over mij(n trust) heersen, besluiten, of whatever kan!


Via deze link kun je audio's van David Sale beluisteren. Ikzelf heb niet beluisterd, want op de 1 of andere manier werkt het geluid van de audio niet bij mij (signaal uit het Universum?).


Via het e-boek 'Als de regering ineens oplost' en de website 'Bestaansgeld en haar transmuterende betekenis' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.


Toegang tot je geboorte trust?
Hierboven kun je lezen dat je niet ZELF directe toegang tot je geboorte trust hebt, maar dat uitsluitend regeringsleiders en koningen directe toegang hebben tot JOUW geboorte trust én dat dat de reden is waarom de huidige corrupte regeringen dienen te verdwijnen én VERVANGEN dienen te worden door andere regeringsleiders.

Ik geef geen consent aan deze geschreven wetsregel
die zelfs niet klopt, want banken met een bankvergunning hebben OOK toegang tot de geboorte Trusts: wat mij betreft dien ik vanuit mijn eigen autonomie en authenticiteit zelf begunstigde te zijn van mijn Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap door middel van Private Wealth Management. Het gaat er juist om dat de diepst geïnstalleerde roof op aarde dient op te lossen, maar op z'n minst gecorrigeerd dient te worden, en dat is de roof van directe toegang tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten.

Indien ik zelf begunstigde ben van mijn geboorte Trust is voor mij de diepste roof gecorrigeerd (niet opgelost!). De tussenlaag 'regering' en/of 'koning' is hierin dus opgelost en zo dient het ook te zijn vanuit Natural Law gezien.

Vanuit directe 'toegang' tot de trusts kunnen we elkaars schulden terug betalen aan de bank en dit verspreidt zich als een domino-effect, zoals hieronder beschreven*. Ik quote hier opnieuw Vincent Zegel:
 

"VOOR VERMOGEN ONTVANKELIJK WORDEN
.........
Wie vermogend is dient iemand die in de schulden zit uit de greep van zijn schuldeisers vrij te kopen om zo eerst de oorspronkelijke staat van degene die je helpt, in zijn oorspronkelijke staat van schuldenloosheid te herstellen. Dan dient degene die je geholpen hebt zich in zijn staat van schuldenvrij zijn in zijn familienaam bekend te maken en zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens te verenigen. Daarvoor is een procedure in ontwikkeling die niet treedt in de bewaarrechten en rechten van de Staat Trustee beheerder en zijn Trusted Third Parties. Deze procedure is voor wie in mensenrecht niet statenloos mag en wil worden en door wie bestaande instituties hernieuwd als faciliterend zullen worden benaderd. Als je je overal uit terugtrekt ontvalt je ook je trustvermogen. Je trust wordt ontvlochten tot in de zoveelste macht en ledigt zichzelf daardoor automatisch. Het kan anders.
Met trustvermogen moet van binnen uit alle geschade en geschonden trust/vertrouwen hersteld worden.
Degene die jou vrijkocht betaal je uit jouw eigen vermogen weer terug. Vervolgens doe jij op jouw beurt hetzelfde voor weer een ander. Je koopt diegene VOLLEDIG vrij uit de greep van zijn schuldeisers. En diegene dient vervolgens in een staat van schuldenvrij zijn eveneens zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens zijn, te verenigen. Diegene betaalt jou ook terug want hij is immers zelf vermogend. En ook hij koopt weer een ander vrij en herstelt zijn staat van schuldenvrij zijn. Ieder kent wel iemand voor wie hij/zij/het, dat zou willen doen. Het is iemand waarvan je weet en van op aan kunt dat diegene deze procedure eveneens zal volgen om een ander in ere te herstellen en zo ontstaat een proces van bevrijding door een vermogende voor een aanstaande vermogende. Vermogen dat gegrondvest is op goedheid, eerherstel en bevrijdende betaling kan niet ontsporen. Alleen in een staat van schuldenvrijheid kan vermogen worden ontvangen."
Ik lees in deze tekst van Vincent Zegel* een vergelijkbaar pad als in co-creatie elkaars schulden bij de bank terug betalen. Met dit verschil dat dit vanuit je Trust-vermogen ook inderdaad mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Het onderling in co-creatie terug betalen van elkaars schulden (dus niet vanuit je Trust-vermogen), is een andere mogelijkheid. Zie voor verdieping van wat ik hier schrijf de website samenleefpioniers.nl en de website 'Bestaansgeld en haar verdiepende betekenis'.

Via het e-boek 'Als de regering ineens oplost' vind je verdere handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren. Het proces van innerlijke bewustwording van het individu binnen de samenleving kan niet overgeslagen worden: doordat het individu een gezonde eigenwaarde en gezond zelfbeeld heeft, is het individu niet langer te manipuleren, zoekt het individu niet langer iets buiten zichzelf, en heeft het individu geen regering buiten zichzelf nodig. Het individu is prima in staat om zichzelf te regeren (govern thyself).

Vanuit Natural Law lost 80% van de huidige corrupte instituties op danwel dienen te transformeren.*Vincent Zegel verwijst naar artikel 22 van de UVRM
"
Vermogen is/wordt gegenereerd zoals in art.22 UVRM beschreven."

Artikel 22 Rechten van de Mens
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.


Opnieuw Vincent Zegel:
"Wij zijn begunstigden van geboorte certificaten trusts en naar mijn mening moeten wij voortdurend onze mensenrechten inroepen om ons te vrijwaren van elke bewijslast. Ook dienen wij niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de veroordeling en berechting van de creaties en onwrikbare overtuigingen van derden. In NL zijn niet de anonieme kiezers maar de beëdigde Leden van de Staten-Generaal direct verantwoordelijk. Blijf er dus buiten en laat je er niet toe verleiden om verantwoordelijkheden die je niet kunt dragen en niet kunt overzien, van politici over te nemen. Vele WOB verzoeken zijn compleet onleesbaar gemaakt omdat het bedrijfsgeheimen zijn van de corporatie Nederland. Wij kijken dus naar de debatten zoals die plaatsvinden in de bestuurskamers van een gigantische multinational! Alles vindt plaats in het politieke territorium dat corporate is en weliswaar openbaar maar niet vàn het publiek. Niemand mag gedwongen worden om van een (politieke) vereniging lid te worden (zie de rechten van de mens). We zijn beslist NIET mede verantwoordelijk voor de daden van de besloten politieke vereniging die de Staten Generaal met beëdigde leden is! Focus liever op eigen visie en eigen vermogen."


*Vanuit ieders geboorte trust wordt ook o.a. de oorlogsmachine in stand gehouden en 'betaald': bij ieders geboorte-aangifte wordt er een trust op de naam geopend. In aanleg gaat het dan om tonnen en vanuit dit 'start-bedrag' (wat je kunt zien als JOUW BESTAANSGELD**) wordt er belegd en vermogen opgebouwd door derden.

Wat, vanuit natural law waargenomen, niet aansluitend is hierin is: 1) de verplichte geboorte-aangifte binnen het legale systeem, waardoor jij niet langer als mens van vlees en bloed op Aarde aanwezig bent en leeft vanuit jezelf (je bent bij de geboorte-aangifte al in beslag genomen door het legale corporate establishment), 2) het 'start-bedrag' (JOUW BESTAANSGELD** niet naar jou gaat en niet door jou beheerd wordt, 3) er vermogen opgebouwd wordt door derden: vanuit dit vermogen wordt o.a. de oorlogsmachine in stand gehouden en 'betaald' én de gehele 'legale overlay' wordt er uit betaald.

Ik wil op zijn minst MIJN AANDEEL, dat mijn bestaansgeld** is, uit mijn geboorte Trust, zodat er niet langer vanuit mijn aandeel 'legale overlay' corporaties betaald worden én het speculeren vanuit mijn aandeel stopt.

**De inzichten vanuit 'vrij en onbelast(end) (samen) leven', waarvan bestaansgeld de expressie is, staan volledig op zichzelf en zijn op geen enkele manier verbonden (in de zin van afhankelijk) met de geboorte-trusts. Waarom bestaansgeld NODIG is, kun je via de website 'Bestaansgeld en haar transmuterende betekenis' bestuderen. Bestaansgeld faciliteren door een getransmuteerde 'regering' of getransmuteerde (staats)bank, staat dus LOS van wel of geen toegang tot de geboorte-trusts. Het kost aan de samenleving helemaal niks om bestaansgeld en de overige levensimpulsen te implementeren. De geboorte trusts kunnen dus zonder meer oplossen, en bestaansgeld en de overige levensimpulsen kunnen gewoon zonder meer onbelast(end) beschikbaar komen voor IEDEREEN EVENVEEL. En er is dus zeker geen 'wachten' op de toegang tot de geboorte Trusts: toegang proberen te krijgen tot de geboorte Trusts is al een decennia-lang issue (vergelijk met het gesteggel rond de betaalbaarheid van onvoorwaardelijk basisinkomen: onvoorwaardelijk basisinkomen kan direct verdiepen naar bestaansgeld en betaalbaarheid is een non-issue hebben we aangetoond). Het 'wachten' is afleiding, want er is geen wachten: bestaansgeld kan gewoon voor IEDEREEN beschikbaar komen.


Vanuit natural law waargenomen, kennen we geen 'legale overlay' en dus geen geboorte Trusts meer. Echter dienen we collectief WEL de transitie te gaan, zodat de ontstane afstand en ongelijkheid tussen mensen onderling gecorrigeerd is en we collectief vanuit het 0-punt verder kunnen samen leven op Aarde.

Sinds begin september 2020 zet ik mij in voor de (h)erkenning van de levende mens en de afwikkelingen van de individuele geboorte Trust nalatenschappen
Als je echt klaar bent met het oude, dus innerlijk niet meer in de beschermingsmodus staat, waarom je de dingen deed die je tot nu toe deed in je leven als ouder, leraar, burgemeester, advocaat, rechter, arts, verpleegkundige, politieman, soldaat, of jongere, enz… als je niet meer in de beschermingsmodus staat, en je wilt (innerlijk) kunnen ‘bewegen’ naar het Organisch Paradigma, voel je dan welkom je te laten (aan)raken door de teksten en handvatten op deze website. Dit is thuis- en zelfstudie. Je krijgt inspiratie hoe je een ouder, leraar, burgemeester, advocaat, rechter, arts, verpleegkundige, politieman, soldaat, of jongere, enz. kunt zijn vanuit het Organisch Paradigma van vrije toegang tot het Leven, hoe je het Leven binnen kunt laten, toegang tot het Leven in een gedeelde staat kunt laten, en hoe je deze manier van samenleven kunt beschermen: je zult begrijpen dat onze bescherming IN onze samenleef-staat op Aarde is.

Alle teksten, beeldmateriaal, én video’s op de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ zijn voor het uitdrukkelijke doel van het ‘Hoogst Primair Oorspronkelijk Organisch Goede’ buiten alle matrices, vervalste realiteiten, en omgekeerde verzen op alle niveaus, dimensies, dichtheden, en tijden in tijdloosheid.


zaterdag 7 oktober 2017

JIJ bent een Koning(in)

JIJ bent een Koning(in)


WETEN wie en wat je ten diepste bent: een Koning of Koningin...

Vanuit essentie is er geen sprake van een 'koningshuis': bloed(lijn) maakt je niet tot Koning... WETEN wie je ten diepste bent, 'maakt' je tot Koning of Koningin.

Hetzelfde geldt voor de referentie aan 'Jood': er zijn geen uiterlijke Joden, omdat ze toevallig binnen een bepaalde 'natie'! geboren worden en een bepaalde religie aanhangen: een Jood is iemand die zichzelf ten diepste kent!: dus Jood ZIJN heeft te maken met jouw innerlijk WETEN... 

Iedereen kan zichzelf een god of koning of christus of jood of 'heilige wat-dan-ook' noemen (dus: degenen die claimen dat ze Jood zijn omdat ze in een 'Joodse' 'natie' leven, doen een valse claim. Je bent een Ware Jood als je jeZelf kent: dat is de betekenis van Jood Zijn.

Veel 'gnostieke' 'kennis' is in beslag genomen mensen. Laat je ook hierin niet afleiden, verleiden, manipuleren, de verkeerde kant opkijken!

Ik volg het pad vanuit het 0-punt wetend wie en wat ik ten diepste ben: een AL soeverein wezen, een Koningin.

Een 'in-between' buiten mij verandert hier niks aan. Een 'in-between' buiten mij kan er wel de reden van zijn dat ik mijn soevereiniteit niet op ALLE lagen Leven kan, omdat de 'in-between' zichzelf tussen the One en mij (en jou!) plaatst en denkt daarmee te kunnen overheersen, vanuit geschreven legale regels en wetten, die over onbelast(end) (samen) leven zijn geplempt...

Out the One are the many
(The claim out the many is the One (pope or ruler) is false!)

Hieronder lees je een relevant vraag (van mij) en antwoord gesprekje tussen Vincent Zegel:
Vraag: "De term 'godsvermogen' zou ik zelf liever uitgedrukt zien in een andere verwoording, want wie beslist over een band met God?"
Antwoord: "Een godsvermogen is een enorm vermogen en het sluit aan bij je trust account zelf want jouw geboortenamen account wordt je 'god' account genoemd."
Vraag/opmerking: "Hieruit kunnen we (wederom) begrijpen hoe er een afscheiding is veroorzaakt, moedwillig, tussen onze Creator (God) en onszelf (Godsvonk) en via jouw procedure kunnen we die afscheiding wellicht herstellen."
Antwoord: "Dat is ons doel!"
"Het Koninkrijk der Nederlanden dat zijn wij: koninklijk zijn wij want soeverein want mens. Het konings-huis is het huis Vdf van Oranje (enz.) en heeft een eigen website en het Koninkrijk der Nederlanden heeft een eigen website. Op de website van het koningshuis betreft het de functies, activiteiten en agenda van de famileleden en op de website van het Koninkrijk der Nederlanden staan de waarden en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Ook de websites van de Staten-Generaal, de Kiesraad, de Raad van State, de Hoge Raad, de Rijksoverheid, het College van de Rechten van de Mens, de ABN AMRO, STAK AAG en NLFI zijn zeer de moeite waard om het taalgebied te verkennen. Onze opgave is namelijk onze rechtspersoon en natuurlijke persoon in vermogensrecht te verenigen. In de mystiek wordt de vereniging van de vermogens, de vereniging met God genoemd. Alle vermogen komt van God en hoe de mens zijn vermogen aanwendt kan zowel God gedreven als ego gedreven zijn. Zie die twee maar eens te ontwarren. En hoe vaak (b)lijkt God ego en ego God? Is alles hetzelfde?"
~Vincent Zegel


Update 8 September 2020
Per 8 September 2020 bestaat de facebook groep 'Activeer de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap'. Deze groep is in April 2021 overgegaan in 'Geboorte van het Organisch Paradigma'. Dit is een openbare groep: dat betekent dat je de groepsbeschrijving, posten en comments die in de groep staan ook kunt lezen zonder toegevoegd te zijn aan de groep.


Over toegang tot de geboorte trust vind je op deze website een artikel uit 2017.

Ik BEN AL een Autonoom Leven Mens

Irish Brehon Law
 


Ik BEN een Autonoom Levend Mens van vlees en bloed: dat ben ik AL. Vanuit natural law waargenomen. Niemand heeft het recht als mijn 'in-between' op te treden: ik heb daarvoor geen consent gegeven. Er is NIEMAND en NO-THING die ik tussen mij en mijn Creator paats: geen 'in-between'.

Dat dit wel gebeurt, is op valselijke gronden, legaal, maar niet wettig vanuit natural law waargenomen.

Mensenrechten zijn die rechten die een Mens van vlees en bloed heeft vanuit zijn bestaan op Aarde. Natural Law omvat geen legale omschreven regels en 'wetten' (die vanuit natural law onwettig zijn!). Maritieme wetgeving heeft niks met Natural Law te maken. Maritieme wetgeving ofwel contract / commercial law is gebaseerd op legale regels en 'wetten'. Common Law is dat OOK!. Law of the Land is dat OOK! Irish Brehon Law is dat niet. ALLE GESCHREVEN regels en 'wetten' zijn onwettig.Rechtvaardigheid
Helaas staat rechtvaardigheid NIET beschreven en beschermd in onze legale regelgeving en 'wet'geving. Dus wat mensen in, bijvoorbeeld, Catalonië doen, is in essentie rechtvaardig (vanuit natural law gezien): een mens van vlees en bloed heeft het volste recht zichzelf en elkaar te beschermen.

Alle 'regeringen' zijn corrupt: een beetje corrupt, heel erg corrupt... Alle 'regeringen' zijn corrupt en dienen en beschermen niet de mensen binnen de samenleving maar het establishment. Alle -cratieën zijn corrupt.

Autonoom ZIJN, houdt ook in jezelf 'regeren': in het engels wordt dit meer helder in het woord 'government' of 'govern yourself'. Vanuit natural law houdt de 'regering' op te bestaan en dient hij te transmuteren naar faciliterings-buro. Een Autonoom Wezen zet geen 'in-between' tussen zichzelf en de Creator (the One).

Creational Power

Adult Consciousness
You do not put your will into action when your 'will' is in alignment with Universal (Natural) Law but there is 'action' 'true creation' from Unity Awareness (not opposing the polarities bc they are needed for creation).

When embodied and in full alignment to universal law, no 'will' is required. You are than in a continuous, natural state of creation.

One cannot truly create without being in Universal Law. the pwtw are using power over others, not true creations...which does come from you Inner Source Creation Power and an Adult Consciousness. Which means you are fully aware of Universal Law and in a neutral state of Being.

Ware geschiedenis?

Albert Delahaye over geschiedenisvervalsing
We dienen te begrijpen dat er essentieel is ingegrepen op onze geschiedenis. Meeste mensen weten wel dat WWII niet verlopen is zoals in de geschiedenis boekjes vermeld.

De schaakstukken van de wereld op niveau zijn de Joodse Bolshevics en die geven zich niet zomaar gewonnen De Joosdse Bolshevics willen de ALLEEN HEERSING over de wereld en zijn werkelijk tot gruwelijke wandaden en onrecht in staat om de ALLEEN HEERSING te behouden / verkrijgen: bekijk de docu 'Europe the Last Battle' (trigger alert).


Uit gedegen onderzoek blijkt dat er nooit Bataven in Nederland gewoond hebben
Wist je dat er nooit! Bataven in Nederland gewoond hebben? Dus Nederland zien als 'Bataven Republiek' klopt vanuit essentie niet. Consequently ervan uitgaan dat een 'grondwet' gebaseerd op een niet bestaande republiek is vals: we dienen de vervalsingen en onrechtmatigheden te (h)erkennen en niet op de valse fundamenten het nieuwe te bouwen.

Iemand die hier nauwgezet onderzoek naar gedaan heeft, is Albert Delahaye.

"St.Bonifatius, St.Willibrord, Karel de Grote en de Noormannen
zijn voor Nederland volkomen legendarisch.
Ze zijn nooit in Nederland geweest!"

"De opstand van de Bataven vond niet plaats in Nederland, maar in Noord-Frankrijk. In Histoire de la Picardie (éditions Privat 1974) publiée sous la direction de Robert Fossier lezen we op p. 67 het volgende: "La conquête avait laissé le Nord de la Gaule dévasté". "A l'abri du limes établi en Rhénanie, la région connut jusqu'à Marc-Aurèle, une remarquable période de paix prolongée, encore que cette paix fut relative et plusieurs fois troublée : ainsi, vers 69-70, la révolte de Civilis semble avoir eu des répercussions ici, car les fouilles révèlent, à ce moment, des destructions brutales."

'De veroveringen hebben het noorden van Frankrijk verwoest'. Het is evident dat het hier om de opstand van de Bataven gaat, die dáár (in Picardie!) heeft plaats gevonden. En dáár lag ook de kern van de strijd. Dat de Bataven voor deze opstand even uit de Betuwe naar Frankrijk gekomen zouden zijn is een farce. Van de opstand van de Bataven is in de Betuwe ook geen enkel bewijs gevonden. De wel eens opgevoerde 'brandlagen' worden dan weer voor deze opstand gebruikt, bij andere historici voor de plunderingen van de Noormannen, die overigens ook nooit in Nederland zijn geweest. Een dunne brandlaag zegt op zich niets. Het kan ook om een gewone bos- of heidebrand gaan. Lees wat de historici, al naar gelang hun betoog, er afwisselend zelf van maken.
Er zijn vijf (5!) feiten die de plaatsing van de Bataven in Nederland radicaal tegenspreken:

Julius Caesar stak vanuit het Eiland der Bataven over naar Engeland! Dat was niet vanuit de Betuwe, want in 55 v.Chr. was er nog geen Romein in Nederland geweest! Julius Caesar stak dáár over waar de oversteek het kortst is en je de overkant kunt zien!

De Bataven dienden al ten tijde van Julius Caesar in het Romeinse leger! Dat was dus voordat er ook maar één Romein voet had gezet op de Nederlandse bodem.
De Bataven dienden nog steeds in de Romeinse legers toen de Romeinen Nederland in 260 n.Chr. verlaten hadden.
De honderden plaatsnamen genoemd in de Batua, zijn in Nederland onvindbaar.
De archeologie in de Betuwe heeft nergens Bataafse nederzettingen aangetoond. Er zouden meerdere nederzettingen geweest moeten zijn, immers het volk van de Bataven was zeer omvangrijk."

Lees meer...


De Bataafse republiek was een opvolger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, wat op zich een bende criminelen was...
Denk aan de VOC etc.!

Kolonialisme in navolging van de Spaanse vrijbrief om de wereld te onderwerpen...

1452, Dum Diversas aan de koningen van Spanje en Portugal... etc.
Wilhelmus schrijft dat Willem van Oranje de Koning van Hispanje altijd heeft geëerd. Ja 'logisch' het was zijn opdrachtgever...De Koning van Hispanje was de beschermheer van het Vaticaan (en dat is breder dan het RKK geloof / de Islam etc. is ook terug te herleiden naar het Vaticaan).  

Onze voorouders hebben niet kunnen voorkomen dat de inbeslagname is blijven bestaan, ondanks hun inzet en gevechten.


De Tachtigjarige Oorlog neemt een belangrijke plaats in de vaderlandse geschiedenis in. Tijdens deze oorlog kwamen de Nederlanden, onder leiding van Willem van Oranje, in opstand tegen het Spaanse Rijk onder Koning FilipsII. Deze oorlog leidde tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

 

Yep de geschiedenis blijft zich herhalen als een loop.


De oorspronkelijke inbeslagname en geschiedenisvervalsing 
In onderstaande video vertelt Santos over de oorspronkelijke inbeslagname en het waarschijnlijke moment van geschiedenisvervalsing.

Ik vind het mooie en verhelderende van Santos dat hij voorbij de inversion gaat: je voorbij 'brengt' aan de matrix naar oorspronkelijke symbolieken en betekenissen.

Santos vertelt over het geboortecertificaat en dat je via je geboortecertificaat op alle lagen in beslag genomen bent:
het woord, energieveld, 'certificaat' dient ontladen te worden (zoals ook de energievelden 'geld', 'sex', 'liefde' ontladen zijn... 'rechtspraak' dient nog ontladen te worden), want via 'certificaten' geef je je innerlijke bronkracht weg, totdat jouw intentie (vanuit innerlijk bewustzijn) én handelen de belastende en inversed betekenis van 'certificaat' overschrijven.


(Helaas is de video niet meer beschikbaar op het internet.)


'Ze' maken je wijs dat geld de oorzaak is van alle shit op Aarde
Er wordt gezegd dat apen zich prostituëren voor geld. Nee apen prostituëren zich, ook voor bananen, als je ze in een tekort-modes brengt.

De oorzaak dat apen zich prostituëren ligt dus niet in geld, maar in het feit dat je ze in een tekort-modes brengt en apen re-ageren daar instinctief op.

Begrijp je nu dat geld niet de oorzaak is van overlevingsstrategieën die ontwikkeld worden als gevolg van een ervaren tekort?

Onthou mensen (oh had ik het over apen?) de directe toegang tot wat ze nodig hebben... en ze ontwikkelen een psyche van 'tekort'... Een bewust veroorzaakt tekort dus... Want er zijn geen tekorten... Overvloed IS en hoeft niet gecreëerd noch naar je toegehaald te worden... Maar roof de toegang tot de Overvloed en je wordt in een staat van tekort gebracht: deze staat van tekort is lang geleden geïnstalleerd op Aarde. Ze is AL gecorrigeerd. Maar de correctie wordt nog niet toegepast door de meeste mensen. Ik pas de correctie wel toe.
 

Nieuwe geschiedenis op Aarde
Sinds 2006 is er een nieuwe geschiedenis op Aarde. Heb jij dat al waargenomen? Je erin verdiept? In jezelf gevoeld wat de betekenissen van deze nieuwe geschiedenis zijn voor jezelf en het 'ik-in-wij', en het collectief?

Vanuit de nieuwe geschiedenis op Aarde zijn alle collectieve issues AL opgelost, maar de nieuwe geschiedenis ontvouwt zich nog niet verder omdat ze nog (4 november 2017) niet geleefd wordt. Ze is er wel en ze kan AL toegepast worden. Ik pas haar toe.  

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Het onrecht ligt aantoonbaar eerder dan de staatsgreep (in Nederland) van 1801(denk aan de veel oudere papal bulls)

Een stukje Nederlandse geschiedenis (die in de schoolboekjes vervalst opgetekend is: zie ook andere stukken op deze blog)

De Bataafse republiek was een opvolger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, wat op zich een bende criminelen was...

Denk aan de VOC etc.!


We dienen volgens mij te begrijpen dat 'De Bataafse repuliek' niet iets is om op te willen teruggrijpen: ze was niet wat de meesten denken dat ze was. In 1801 wordt 'De Betaafse republiek' vervangen. 'De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden' is ook niet iets om een organisch onbelast(end) samen leven op te baseren.

Het 'Bataafse Gemenebest' is ook niet wat veel mensen geloven dat ze is. Dus ook daarop wil ik een 'nieuw' samen leven (wat oorspronkelijk onbelast(end) (samen) leven op Aarde is) niet baseren.


De Staatsregeling van 1798 is voortgekomen uit een vervalste geschiedenis.
Vergelijk met ERVM.

Staatsregeling van het Bataafsche Volk?

Bataafsche Volk?
Het instituut 'regering' en de 'grondwet' (uit welk jaar dan ook) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Je geeft consent aan de 'grondwet' inclusief ALLE daaruit volgende legale regels en 'wetten' of niet (je geeft consent aan het instituut of niet).

Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798 
"(Het ontwerp dezer Staatsregeling voor het Bataafsche Volk is namens de Constitueerende Vergadering bekend gemaakt 23 Maart; door de Volksstemming is zij goedgekeurd 23 April; geproclameerd als zoodanig 1 Mei; in werking getreden 4 Mei 1798.)

Het Bataafsche Volk, zig vormende tot eenen ondeelbaaren Staat, en bezeffende, dat het voornaame bederf van alle Regeeringen gelegen is in de miskenning der natuurlijke en geheiligde regten van den Mensch in Maatschappij, verklaart de navolgende stellingen als den wettigen grondslag waarop Het zijne Staatsregeling vestigt, en als zoo veele regels, waarnaar Het zijne burgerlijke en staatkundige betrekkingen wil hebben gewijzigd."

Hier wordt geschreven over het Bataafsche Volk, maar het Bataafsche Volk bestond in Nederland niet! (Zie ook andere stukken op deze blog). Toch is er een Staatsregeling voor het Betaafsche Volk... gebaseerd op vervalste geschiedenis.

Voor mij is het van essentieel collectief belang dat we in co creatie 'verder gaan' vanuit het 0-punt, waarbij mensen vanuit gelijkwaardigheid op ALLE lagen (ook de financiële) onbelast(end) (samen) leven en van waaruit ook de corrupte rechtspraak getransmuteerd wordt. Daarin ligt voor mij de waarde.

Ik lees een 'grondwet' die het establishment beschermt en veel ruimte laat aan een 'regering' om te interpreteren.

De UVRM zijn bedoeld als bescherming voor de levende mens van vlees en bloed. De volgorde is: 1. De UVRM; 2. De Grondwet; 3. De Wetten van Nederland.

Let er ook op dat common law NIET de 'wet' is die de expressie is van Natural Law. In die zin spreekt Irish Brehon Law me wel aan.

Ik BEN een Autonoom Levend Mens van vlees en bloed: dat ben ik AL. Vanuit natural law waargenomen. Niemand heeft het recht als mijn 'in-between' op te treden: ik heb daarvoor geen consent gegeven. Er is NIEMAND en NO-THING die ik tussen mij en mijn Creator paats: geen 'in-between'.

Dat dit wel gebeurt, is op valselijke gronden, legaal, maar niet wettig vanuit natural law waargenomen.

Mensenrechten zijn die rechten die een Mens van vlees en bloed heeft vanuit zijn bestaan op Aarde. Natural Law omvat geen legale omschreven regels en 'wetten' (die vanuit natural law onwettig zijn!). Maritieme wetgeving heeft niks met Natural Law te maken. Maritieme wetgeving ofwel contract / commercial law is gebaseerd op legale regels en 'wetten'. Common Law is dat OOK!. Law of the Land is dat OOK! Irish Brehon Law is dat niet. ALLE GESCHREVEN regels en 'wetten' zijn onwettig.

Principes vs Wetten

Principes vs geschreven Wetten
Een duister complot heeft het verstand van de mensheid al tijden vertroebeld. Dit complot is het kwaad zelve, en is de baas over enorme hoeveelheden menselijke gedachten, emoties, handelingen, werk, en uitspraken. Het is verantwoordelijk voor de dood van honderden miljoenen mensen, en voor het onderwerpen van bijna elk mens dat ooit geleefd heeft.

Als je één enkel principe kunt accepteren – dat je oneindig veel waard bent (en zelf jouw economische waarde bent: toevoeging van mij) – dan geeft dit boek je de visie die je nodig hebt om de wereld te zien zoals die echt is. Om voor eens en voor altijd te weten dat dit duistere complot niet sterk, maar zwak is; dat
het kwaad niet aan het groeien, maar aan het uitsterven is.Principe versus de wet
Om te begrijpen hoe het kwaad mensen in zijn macht heeft, is het nodig om te begrijpen wat het verschil is tussen een principe, ook wel een natuurwet genoemd, en een wet uit een wetboek. Een principe; een natuurwet, is een waarheid die vrijheid voortbrengt. Een wet uit een wetboek is een leugen die
slavernij brengt.


Principes; natuurwetten, beschrijven de realiteit. Ze zijn bronnen van kennis die je helpen om alles om je heen in de wereld te kunnen gebruiken. Omdat je intelligent bent, begrijp je de principes van alles wat je doet. 


Alle echte dingen die je leert zijn een principe. De beweging van je handen, welk voedsel lekker is, wiskunde en het kunnen meeleven met een vriend zijn allemaal gebaseerd op principes.

Wetten uit wetboeken zijn kunstmatige ideeën die door kwaadwillenden in het leven zijn geroepen om het denken en het begrip van mensen te beperken. Wetten verhullen zich in gezag zodat ze zich kunnen voordoen als principes. 


Wanneer mensen wetten uit wetboeken verkeerd interpreteren en ze
verwarren met principes; natuurwetten, is hun vrijheid beperkt. 


Als mensen de waarheid verwarren met de denkbeelden van het gezag, dan worden hun talenten, vrijheid en hun wijsheid minder. Dat is het doel van wetten.


Wetten worden geschreven en afgekondigd om gehoorzaamheid te legitimeren.

Een wet imiteert principes. Mensen wordt geleerd dat de wet juist is. Er wordt ze niet geleerd te doen wat juist is, maar er wordt ze geleerd om blind te gehoorzamen aan de wet.

Het doel van de cultuur is de legitimiteit van de wet.

Cultuur gebruikt wetten om de mensen te laten geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zouden zijn om te zoeken naar waarheid of in vrede met elkaar te leven. 

Het gezag leert ons dat de wet legitiem is in plaats van de menselijke vrije wil, dat de wet meer waarde heeft dan jou. Dit is een leugen.

Uit: Het Einde van al het Kwaad

Dit boek is een vertaling van: The End of All Evil, by Jeremy Locke. ISBN 0-9777451-0-4.

Universal Declaration of Human Rights


Universal Human Rights?

Be aware that the Universal Declaration of Human Rights (UN) is also contract law. UN is the biggest corporation!

The Universal Rights are rights introduced from the United Nations: does that ring a bell? Who were involved in The Commission on Human Rights was made up of 18 members from various political, cultural and religious backgrounds. Eleanor Roosevelt, widow of American President Franklin D. Roosevelt... Roosevelt! Does this ring a bell?? He was a kind of a Hitler but then on the side of America. He is the cause of lots of misery. This has nothing to do with Natural Law and Cosmic Law! Why 'claim je naam' using UVRM is all fraud and a trap, its all legal and therefore not law. Look up Human in Blacks Law book, human does NOT get a mention, if the word is not in their law books the lawyers can't use it, so in law Human Rights don't exist, why?, because their admirality law only deals with legal fictions/dead things that don't really exist. So if you think you have Human Rights, you are trapped. Its all a big con game, nothing is real, but you pay with your life.

Read more...


Look into this video about 'Human Rights'. What 'information' is passed on to you? What names are involved with 'human' rights'? What do you know about those people?
Franklin D. Roosevelt  
Een Nederlander uit Zeeland: vandaar de Roosevelt Academie in Middelburg. Hij begon zijn inauguratiespeech oorspronkelijk met... "this is the day of national consecration (vertaling: inwijding)..." Waarom? Hij heeft iedereen uit de Republiek der Verenigde Staten van Amerika gegooid en overgedragen aan de RKK... Internal Revenue Service IRS is Vaticaan... 

Bron: lees onderaan in het bijschrift


Begin relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland

Nederland droeg New York in 1674 officieel over aan Engeland en ruim een eeuw later werd de Verenigde Staten een onafhankelijke natie. Nederland was het eerste land dat de VS als zelfstandig land erkende, nadat de door Thomas Jefferson opgestelde onafhankelijkheidsverklaring in 1776 door de verschillende Amerikaanse kolonies was ondertekend. Deze ‘Declaration of Independence’ is deels gebaseerd op het Nederlandse Plakkaat van Verlatinghe uit 1581, waarmee Nederland zich onafhankelijk verklaarde van de Spaanse koning.

Bron: Oorsprong relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland

Lees nog eens goed na wat hierboven staat! En de termen die gebruikt worden, en de betekenissen die je daar, tot nu toe, aan gegeven hebt. Op papier kan er van alles en nog wat opgesteld worden, er kunnen termen gebruikt (of liever misbruikt) worden, waarbij jij de conotatie van 'vrijheid' ervaart. Maar klopt dat wel? Zie ook de andere stukken op dit blog die geschreven zijn in oktober 2017.

De 'Republiek der Verenigde Staten van Amerika'... Vergelijk deze 'Republiek' met de 'Bataafsche Republiek', die gebaseerd is op valse geschiedschrijving.

Sowieso weten we dat de VS van Amerika van de Amerika's van het Vaticaan zijn: iedere Amerikaan met een geboorte-akte is een slaaf van Rome. Maar zoals uit de andere stukken blijkt, is de inbeslagname / roof al van veel verder terug.


Voor mij verwijst het gezegde "alle wegen leiden naar Rome" naar Vaticaan Stad, dat een staat is binnen Rome (vergelijk met London City en Washinton D.C. wat ook staten zijn binnen een staat): een corporatie die zichzelf legaal tot God benoemd heeft sinds de Unam Sanctam van 1302 (en ze hadden deze rol al vele eeuwen eerder aan zichzelf toegeëigend).
Niemand kan een claim leggen op de aarde, maar de directe toegang tot de Aarde kan wel in beslag genomen / geroofd worden door middel van legale regels en wetten (onwettig vanuit natural law gezien) over de directe toegang tot de Aarde te plempen. Daarbij ook de directe toegang tot de middelen van de Aarde en elkaars talenten in beslag te nemen / te roven.

Let op: de URVM is NIET de oorspronkelijke constitutie van Amerika. Voordat de URVM van kracht werd, bestond de OORSPRONKELIJKE constitutie van Amerika.


Ik ben AL een Soeverein Wezen

Een Soverein Wezen geeft zijn autoriteit niet weg aan een 'in-between', noch een 'ruler', 'koning', geschreven wet, priester, etc.

Er is van alles gebaseerd op valse geschiedschrijving. Met andere woorden je kunt aantonen dat legale regelgeving en 'wetgeving' (onwettig vanuit natural law gezien) gebaseerd is op valsheid in geschrifte. Waarom zou je daar überhaupt autoriteit aan geven.

"Maar vergeet niet: het is dus steeds de BEDOELING dat wij volledig afknappen op de instituties die ontegenzeggelijk de universele mensenrechten als grondbeginsel hebben. Er worden enorme illusies voor ons geestesoog afgespeeld met de bedoeling om ons over het instrumentarium volledig te ontmoedigen. Het vertrouwen van de trustbegunstigden wier namen en origine zijn overgenomen, dient volledig de grond in te worden geboord zodat wij de grondbeginselen NIET inroepen en de instituties NIET benaderen. Wie zo dwaas is om door de sluier (of de vliezen) van al deze illusies en wanen heen te breken wordt echter wel degelijk doorgang verleend en wordt dus GEBOREN."
Bron quote: Vincent Zegel
Wow zou dat een zucht van verlichting geven op Aarde!

Zelf eigenaarschap nemen en zelf de beweging zijn
"David Sale geeft te kennen dat het volk zelf zijn eigen verantwoordelijkheid dient te dragen tot het bewerkstelligen van een regering die de belangen van het volk behartigd in plaats van uitsluitend zichzelf te verrijken."

Dan zullen we als individuen, die ieder op zich onderdeel zijn van deze samenleving, eerst eens helder moeten krijgen wat we onder facilitering verstaan en op welke manier we door wie gefaciliteerd dienen te worden.

Want we weten nu toch wel wat de betekenis van regering is, van wat government is?

Dus ik ben het eens met 'zelf eigenaarschap nemen' en 'zelf de beweging zijn', en dus niet met 'iets' buiten mij die over mij gaat regeren.

Het is logischer en helderder om als individuën in de samenleving een wetswijziging te eisen / vragen te stellen aan de huidige 'regering' met betrekking tot die corrupte regel dat alleen regeringsleiders en koningen toegang kunnen krijgen tot de trusts.

Ik wil ZELF toegang of niet, niet via een in between en dan refereer ik aan een in between die vanuit wetsregels bevoegd is. No consent voor een nieuwe regering en/of koning buiten mij die over mij(n trust) heersen, besluiten, of whatever kan!


Via deze link kun je audio's van David Sale beluisteren. Ikzelf heb niet beluisterd, want op de 1 of andere manier werkt het geluid van de audio niet bij mij (signaal uit het Universum?).


Via het e-boek 'Als de regering ineens oplost' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.


Toegang tot je geboorte trust?
Hierboven kun je lezen dat je niet ZELF directe toegang tot je geboorte trust hebt, maar dat uitsluitend regeringsleiders en koningen directe toegang hebben tot JOUW geboorte trust én dat dat de reden is waarom de huidige corrupte regeringen dienen te verdwijnen én VERVANGEN dienen te worden door andere regeringsleiders. Ik geef geen consent aan deze geschreven wetsregel: wat mij betreft dien ik vanuit mijn eigen soevereiniteit en authenticiteit ZELF DIRECTE TOEGANG te hebben. Het gaat er juist om dat de diepst geïnstalleerde roof op aarde dient op te lossen, maar op z'n minst gecorrigeerd dient te worden, en dat is de roof van directe toegang tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten.


Indien ik ZELF directe toegang heb tot mijn trust is voor mij de diepste roof gecorrigeerd (niet opgelost!). En kan ik vanuit mijn trust anderen faciliteren in het DIRECT TOEGANG krijgen tot hun EIGEN GEBOORTE TRUST. De tussenlaag 'regering' en/of 'koning' is hierin dus opgelost en zo dient het ook te zijn vanuit Natural Law gezien.

Vanuit directe toegang tot de trusts kunnen we elkaars schulden terug betalen aan de bank en dit verspreidt zich als een domino-effect, zoals hieronder beschreven. Ik quote hier opnieuw Vincent Zegel:
 
"VOOR VERMOGEN ONTVANKELIJK WORDEN
.........
Wie vermogend is dient iemand die in de schulden zit uit de greep van zijn schuldeisers vrij te kopen om zo eerst de oorspronkelijke staat van degene die je helpt, in zijn oorspronkelijke staat van schuldenloosheid te herstellen. Dan dient degene die je geholpen hebt zich in zijn staat van schuldenvrij zijn in zijn familienaam bekend te maken en zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens te verenigen. Daarvoor is een procedure in ontwikkeling die niet treedt in de bewaarrechten en rechten van de Staat Trustee beheerder en zijn Trusted Third Parties. Deze procedure is voor wie in mensenrecht niet statenloos mag en wil worden en door wie bestaande instituties hernieuwd als faciliterend zullen worden benaderd. Als je je overal uit terugtrekt ontvalt je ook je trustvermogen. Je trust wordt ontvlochten tot in de zoveelste macht en ledigt zichzelf daardoor automatisch. Het kan anders.
Met trustvermogen moet van binnen uit alle geschade en geschonden trust/vertrouwen hersteld worden.
Degene die jou vrijkocht betaal je uit jouw eigen vermogen weer terug. Vervolgens doe jij op jouw beurt hetzelfde voor weer een ander. Je koopt diegene VOLLEDIG vrij uit de greep van zijn schuldeisers. En diegene dient vervolgens in een staat van schuldenvrij zijn eveneens zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens zijn, te verenigen. Diegene betaalt jou ook terug want hij is immers zelf vermogend. En ook hij koopt weer een ander vrij en herstelt zijn staat van schuldenvrij zijn. Ieder kent wel iemand voor wie hij/zij/het, dat zou willen doen. Het is iemand waarvan je weet en van op aan kunt dat diegene deze procedure eveneens zal volgen om een ander in ere te herstellen en zo ontstaat een proces van bevrijding door een vermogende voor een aanstaande vermogende. Vermogen dat gegrondvest is op goedheid, eerherstel en bevrijdende betaling kan niet ontsporen. Alleen in een staat van schuldenvrijheid kan vermogen worden ontvangen."
Ik lees in deze tekst van Vincent Zegel een vergelijkbaar pad als in co-creatie elkaars schulden bij de bank terug betalen. Met dit verschil dat dit vanuit je Trust-vermogen ook inderdaad mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Het onderling doen (dus niet vanuit je Trust-vermogen), is een andere mogelijkheid. Zie voor verdieping van wat ik hier schrijf de website samenleefpioniers.nl.

Via het e-boek 'Als de regering ineens oplost' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.

zaterdag 5 september 2015

De Nieuwe Aarde Leven

 
De Nieuwe Aarde Leven
Op de Nieuwe Aarde het licht Zijn en reflecteren
Alweer ruim 3 jaar na het 'magische jaar' 2012. Ik merk in mezelf dat het meer en meer van belang is dicht bij mezelf te blijven. Ik ben dankbaar dat ik me vooral vanaf 2008 naar dit 'magische jaar' verdiept heb in illusies, verleidingen, en afleidingen waardoor ik ze nu bijna van een afstand kan ruiken. En nog overvalt een illusie me soms en ga ik er nog weer even in mee. Aan het begin van het eerste kwartaal van 2012 schreef ik het gevoel te hebben dat we in het jaar 2012 verder overstelpt zouden worden met verleidingen en afleidingen. De verleidingen en afleidingen waarin je meegaat, spiegelen de illusies die nog werkzaam zijn in je. 2012 werd voor velen een ontnuchterend jaar doordat nog meer illusies doorgeprikt werden.


Magische Tijd
Dit is een heel magische tijd. Juist vanwege de ontnuchtering. De Nieuwe Aarde komt niet van buiten. De Nieuwe Aarde is een bewuste innerlijke keuze. Slechts deels heeft de Nieuwe Aarde met bewustZijn te maken. Ja natuurlijk maak je jouw keuzes op basis van bewustZijn. Maar bewustZijn doet niets. BewustZijn IS. Het is het besef van de Nieuwe Aarde wat verandering brengt in jou en daardoor in het Nieuwe Samen Leven.

2012 heeft al plaatsgevonden. 2012 is een individueel bewustwordingsproces. Degene die vanuit volwassenbewustzijn Leven, bij diegene is 2012 gerealiseerd. Diegene leeft in het NU, geen verleden meer en de toekomst wordt op geen enkele manier meer gezien. Dat voorspelden de Maya's voor mijn gevoel en juist deze voorspelling is volkomen onjuist uitgelegd.


Nieuwe Aarde
Diegenen in wie 2012 gerealiseerd is, nemen als vanzelf een nieuwe 'positie' in op de Nieuwe Aarde. Er zullen nieuwe technologische ontdekkingen gedaan worden, nieuwe functies ontstaan, nieuwe (veel meer verfijnde) behandelmethoden, nieuwe manieren van samen leven, nieuwe vrij beschikbare ruilmiddelen, nieuwe relatievormen etc. En dit alles is AL zichtbaar.


Het Licht Zijn
Ik ben mijn bewustwordingspad AL gegaan. Mijn wijsheid is beschikbaar ontdaan van de illusies en verstrikkingen. Ik Leef de Nieuwe Aarde AL. Ik heb zelf een vacuüm gecreëerd door los te laten wat mij niet langer diende en ben verder gegaan. Ik ben klaar met het oude. Mijn innerlijke wereld is op 'magische manier' veranderd doordat ik stap voor stap gezet heb in schoonheid. Niet wetend waar de stapjes toe leiden, ga ik verder op mijn pad.

Ik Ben het Licht. Leef het Licht. Ik breng alles vanuit mijzelf aan het Licht. Ik Ben Thuis.


Ik wens jou een welkom Thuis!We Are All Invited and We Are All Connected
We Are the Flower of Life

vrijdag 30 januari 2015

Universal Law - Natural Law
The Law is fulfilled: we have an awareness now on our inner Force of Law, which is God's Law - the Law of Liberty. This consciousness is assimilated in our inner structure.

We have awareness of the fact that all written/registered laws are dead fictions, so unlawful.

------------------------------------------------------------------------------------------

De Wet is vervuld: ons bewustzijn op onze rechtskracht en de Wet van God - the Law of Liberty is volledig ontsloten en de wezenlijke betekenis is nu opgenomen in onze innerlijke structuur.

We hebben bewustzijn op het feit dat alle geregistreerde wetten dead fictions en dus onwettig zijn.


Universal Law - Force of Law on facebook

vrijdag 2 januari 2015

Natural Law or Tribal Traditions


No one is bound to do what is impossible
The law requires nothing impossible

Legal Definition: The law does not compel a man to do that which is impossible
A l'impossible nul n'est tenu: (No one is bound to do what is impossible) 1 Bouv. Inst. n. 601.

Lex non cogit ad impossibilia: (The law requires nothing impossible).

Legal Definition: The law does not compel a man to do that which is impossible.


‘Common Law’ is still slavery law, used to justify the genocide of indigenous peoples. It pre-dated Statutory Law, from which Statutory and Civil Law come. The misunderstanding of Common Law comes from Kevin Annett’s Manual on Common Law. A brief history of Common Law.

Brehon Law is a form of Oral Tribal Tradition and would count as Tribal Law. Anything Oral that derives from the culture in which it is practiced would be considered Tribal Law. To call it ‘law’ is really inaccurate because the traditions are handed down in the form of stories and support the ‘Living Togetherness’ of the community.

We can use the term Natural Law. Which we can all define as do no harm. Both Natural Law (in nature there is a law and hierarchy) and Tribal Traditions work for me to express Natural Law/Cosmic Law in a true living togetherness.


Taxing is Illegal and unlawful according to Natural Law/Cosmic Law/the All Law
Politicians know this already. At least in Europe they do. And perceiving from this video people in America have awareness too on this issue.

‘They’ try to contract us by saying US citizens, but when you are aware of the birth certificate fraud you are conscious you are not your birth certificate and that it is all fraud. We are not citizens, we are living human beings (spiritual beings having experiences in a physical body).

Furthermore tax money is not necessary at all: all we NEED we can create out of thin air… The ‘new money’ we can create out of thin air and there is no taxation or redistribution of ‘old money’ needed at all. This is a lie too.

Look on my blogs for in-depth awareness on a true living togetherness which costs nothing and is back within one day.

We need to grow into our discernment in ‘old money’ and ‘new money’ too because otherwise we drag the ‘old’ in our psyche (and therefor our outer world) into the ‘new’.

In short: ‘old money’ is the expression of lack, shortage, division, hate, inequity and inequality, control, steering, governments, power over, suppression, oppression, rules and laws which are the layers over our direct living togetherness, taxation, debt, the Secret (and other money workshops and success workshops which has nothing to do with the Abundance principal: they will learn you how to pull money and success towards you. These are all techniques based on the shortage principal and fear).

‘New money’ is the expression of abundance, oneness, love, equity and equality, freedom, self governance, inner strength, coming from source, crowd power facility, plain means of exchange, credits/coupons, no taxation, is unburdening and unburdened on all levels (physically, emotionally, mentally, spiritually, energetically), letting life flow in its own context.

‘New money’ has nothing to do with ‘a local currency’. ‘New Existence Money’ is the transmutated form of our money, from a right perception of ourselves and our togetherness: they are one and the same: equivalent: Existence Money. This does not dissolve the collective problems, no, by Existence Money (the expression of our life entrance) we don’t create these problems any more. Life has back her own entrance to life, which costs nothing.

A ‘new facilitation platform’ facilitates the use of Existence Money and has dissolved banks, 90% of government which have to transform into facilitating bureaus, the welfare bureau, health insurance companies, and a lot of communicipality work. And most important all poverty: is gone, because we don’t create it anymore.

There is no copyright and patent on Equi Living Togetherness and the currency Equi. No copyright indeed when you comprehend ‘Out the One are the many’ instead of ‘out the many is the one’.

So everything coming from source, the One, (just like we ourselves human beings are) is without copyright: the copyright just can not be there. Equi, writing numbers of value in a notebook, living without money, coupons, contributionism (Ubuntu in its essence), etc.,. etc… there can not be copyright on it and it can not be taxed in any way. And all written laws are legal dead fictions.


Recognition old and new living togetherness
You recognize the ‘old’ by
Fear, Depression, Psychosis, Schizophrenia
Entanglement
Confusion
Sacrifice, Suppression and Oppression
The Secret

You recognize the ‘new’ by
Inner peace
Clarity
With ease, effortless
Letting each Other exist (stand) in freedom, no taxes added, no load added
The Abundance Principal
Co-creation out of passion (Supra Sex)


Economics of Certainty
Economics of Certainty is not an idea, nor a plan, but sprouts from an inner place and awareness where all can thrive on this planet together in peace and heart to heart connection. No agenda attached. Even no stories about each other attached. Nothing… of all this… Absolutely no divisiveness, that’s not from Economics of Certainty. No one is excluded. All are included.

Totally walking my talk from Oneness consciousness.

I am very committed to a natural living togetherness, because She is the organic living togetherness on Earth from Source Essence. i am and will be a staunch supporter of the earth and her organic life. any thing less. Not that many are coming from that place. I am a beholder of that Space (and with me some others are too). That’s why I see when people are not coming from that space. I am at peace. And I long to meet you at the other side of the bridge: I am there… Waiting… For a true Living Together on Earth… Hope you will not take to long.
donderdag 1 januari 2015

Exchange and sharing


 


Now I’m able to express myself more clearly about what I wanted to say about the All Law…

It took some time for me to find the right words, because I felt something is NOT All Law within the words ‘it is a Universal Law and internationally know to us klan mothers of our nations and it is certainly not 'exchange'... it is called the great law of peace (isis/noahs ark-peace pipe to solomons seal etc.) otherwise known as gifting…’ because what about the true connection in here? There is none.It is about MAKING connection IN the exchange.The ‘giving’ is all about ‘dumping’: there’s NO connection in this sharing. Its not about a sharing.

The 8 IS from connection instead of a model about the other: the other NEEDS a gift from me.

‘Gifting’ is still from the old paradigm and a solution to the drama, the tragedy, of lack and shortage. Its the same old stuff. Search for the intent in ‘gifting’: when there is NO EXCHANGE/SHARING there is NO true connection.

When you use ‘gifting’ as in ‘co-creating’ that’s energetic a totally different EXCHANGE/SHARING. And this is what I am saying.

Another way of saying this:
Gifting as in it creates by itself.

But our gifts are stolen, and our biggest gift that is stolen, is our availability for ourselves.

In the new paradigm from the All Law CONNECTING in each others availability is the ‘gifting’.

Connecting in the old: one needs to work a lot to be able to be alive as a family, there the gift is GONE.