zaterdag 7 oktober 2017

Universal Declaration of Human Rights


Universal Human Rights?

Be aware that the Universal Declaration of Human Rights (UN) is also contract law. UN is the biggest corporation!

The Universal Rights are rights introduced from the United Nations: does that ring a bell? Who were involved in The Commission on Human Rights was made up of 18 members from various political, cultural and religious backgrounds. Eleanor Roosevelt, widow of American President Franklin D. Roosevelt... Roosevelt! Does this ring a bell?? He was a kind of a Hitler but then on the side of America. He is the cause of lots of misery. This has nothing to do with Natural Law and Cosmic Law! Why 'claim je naam' using UVRM is all fraud and a trap, its all legal and therefore not law. Look up Human in Blacks Law book, human does NOT get a mention, if the word is not in their law books the lawyers can't use it, so in law Human Rights don't exist, why?, because their admirality law only deals with legal fictions/dead things that don't really exist. So if you think you have Human Rights, you are trapped. Its all a big con game, nothing is real, but you pay with your life.

Read more...


Look into this video about 'Human Rights'. What 'information' is passed on to you? What names are involved with 'human' rights'? What do you know about those people?
Franklin D. Roosevelt  
Een Nederlander uit Zeeland: vandaar de Roosevelt Academie in Middelburg. Hij begon zijn inauguratiespeech oorspronkelijk met... "this is the day of national consecration (vertaling: inwijding)..." Waarom? Hij heeft iedereen uit de Republiek der Verenigde Staten van Amerika gegooid en overgedragen aan de RKK... Internal Revenue Service IRS is Vaticaan... 

Bron: lees onderaan in het bijschrift


Begin relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland

Nederland droeg New York in 1674 officieel over aan Engeland en ruim een eeuw later werd de Verenigde Staten een onafhankelijke natie. Nederland was het eerste land dat de VS als zelfstandig land erkende, nadat de door Thomas Jefferson opgestelde onafhankelijkheidsverklaring in 1776 door de verschillende Amerikaanse kolonies was ondertekend. Deze ‘Declaration of Independence’ is deels gebaseerd op het Nederlandse Plakkaat van Verlatinghe uit 1581, waarmee Nederland zich onafhankelijk verklaarde van de Spaanse koning.

Bron: Oorsprong relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland

Lees nog eens goed na wat hierboven staat! En de termen die gebruikt worden, en de betekenissen die je daar, tot nu toe, aan gegeven hebt. Op papier kan er van alles en nog wat opgesteld worden, er kunnen termen gebruikt (of liever misbruikt) worden, waarbij jij de conotatie van 'vrijheid' ervaart. Maar klopt dat wel? Zie ook de andere stukken op dit blog die geschreven zijn in oktober 2017.

De 'Republiek der Verenigde Staten van Amerika'... Vergelijk deze 'Republiek' met de 'Bataafsche Republiek', die gebaseerd is op valse geschiedschrijving.

Sowieso weten we dat de VS van Amerika van de Amerika's van het Vaticaan zijn: iedere Amerikaan met een geboorte-akte is een slaaf van Rome. Maar zoals uit de andere stukken blijkt, is de inbeslagname / roof al van veel verder terug.


Voor mij verwijst het gezegde "alle wegen leiden naar Rome" naar Vaticaan Stad, dat een staat is binnen Rome (vergelijk met London City en Washinton D.C. wat ook staten zijn binnen een staat): een corporatie die zichzelf legaal tot God benoemd heeft sinds de Unam Sanctam van 1302 (en ze hadden deze rol al vele eeuwen eerder aan zichzelf toegeëigend).
Niemand kan een claim leggen op de aarde, maar de directe toegang tot de Aarde kan wel in beslag genomen / geroofd worden door middel van legale regels en wetten (onwettig vanuit natural law gezien) over de directe toegang tot de Aarde te plempen. Daarbij ook de directe toegang tot de middelen van de Aarde en elkaars talenten in beslag te nemen / te roven.

Let op: de URVM is NIET de oorspronkelijke constitutie van Amerika. Voordat de URVM van kracht werd, bestond de OORSPRONKELIJKE constitutie van Amerika.


Ik ben AL een Soeverein Wezen

Een Soverein Wezen geeft zijn autoriteit niet weg aan een 'in-between', noch een 'ruler', 'koning', geschreven wet, priester, etc.

Er is van alles gebaseerd op valse geschiedschrijving. Met andere woorden je kunt aantonen dat legale regelgeving en 'wetgeving' (onwettig vanuit natural law gezien) gebaseerd is op valsheid in geschrifte. Waarom zou je daar überhaupt autoriteit aan geven.

"Maar vergeet niet: het is dus steeds de BEDOELING dat wij volledig afknappen op de instituties die ontegenzeggelijk de universele mensenrechten als grondbeginsel hebben. Er worden enorme illusies voor ons geestesoog afgespeeld met de bedoeling om ons over het instrumentarium volledig te ontmoedigen. Het vertrouwen van de trustbegunstigden wier namen en origine zijn overgenomen, dient volledig de grond in te worden geboord zodat wij de grondbeginselen NIET inroepen en de instituties NIET benaderen. Wie zo dwaas is om door de sluier (of de vliezen) van al deze illusies en wanen heen te breken wordt echter wel degelijk doorgang verleend en wordt dus GEBOREN."
Bron quote: Vincent Zegel
Wow zou dat een zucht van verlichting geven op Aarde!

Zelf eigenaarschap nemen en zelf de beweging zijn
"David Sale geeft te kennen dat het volk zelf zijn eigen verantwoordelijkheid dient te dragen tot het bewerkstelligen van een regering die de belangen van het volk behartigd in plaats van uitsluitend zichzelf te verrijken."

Dan zullen we als individuen, die ieder op zich onderdeel zijn van deze samenleving, eerst eens helder moeten krijgen wat we onder facilitering verstaan en op welke manier we door wie gefaciliteerd dienen te worden.

Want we weten nu toch wel wat de betekenis van regering is, van wat government is?

Dus ik ben het eens met 'zelf eigenaarschap nemen' en 'zelf de beweging zijn', en dus niet met 'iets' buiten mij die over mij gaat regeren.

Het is logischer en helderder om als individuën in de samenleving een wetswijziging te eisen / vragen te stellen aan de huidige 'regering' met betrekking tot die corrupte regel dat alleen regeringsleiders en koningen toegang kunnen krijgen tot de trusts.

Ik wil ZELF toegang of niet, niet via een in between en dan refereer ik aan een in between die vanuit wetsregels bevoegd is. No consent voor een nieuwe regering en/of koning buiten mij die over mij(n trust) heersen, besluiten, of whatever kan!


Via deze link kun je audio's van David Sale beluisteren. Ikzelf heb niet beluisterd, want op de 1 of andere manier werkt het geluid van de audio niet bij mij (signaal uit het Universum?).


Via het e-boek 'Als de regering ineens oplost' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.


Toegang tot je geboorte trust?
Hierboven kun je lezen dat je niet ZELF directe toegang tot je geboorte trust hebt, maar dat uitsluitend regeringsleiders en koningen directe toegang hebben tot JOUW geboorte trust én dat dat de reden is waarom de huidige corrupte regeringen dienen te verdwijnen én VERVANGEN dienen te worden door andere regeringsleiders. Ik geef geen consent aan deze geschreven wetsregel: wat mij betreft dien ik vanuit mijn eigen soevereiniteit en authenticiteit ZELF DIRECTE TOEGANG te hebben. Het gaat er juist om dat de diepst geïnstalleerde roof op aarde dient op te lossen, maar op z'n minst gecorrigeerd dient te worden, en dat is de roof van directe toegang tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten.


Indien ik ZELF directe toegang heb tot mijn trust is voor mij de diepste roof gecorrigeerd (niet opgelost!). En kan ik vanuit mijn trust anderen faciliteren in het DIRECT TOEGANG krijgen tot hun EIGEN GEBOORTE TRUST. De tussenlaag 'regering' en/of 'koning' is hierin dus opgelost en zo dient het ook te zijn vanuit Natural Law gezien.

Vanuit directe toegang tot de trusts kunnen we elkaars schulden terug betalen aan de bank en dit verspreidt zich als een domino-effect, zoals hieronder beschreven. Ik quote hier opnieuw Vincent Zegel:
 
"VOOR VERMOGEN ONTVANKELIJK WORDEN
.........
Wie vermogend is dient iemand die in de schulden zit uit de greep van zijn schuldeisers vrij te kopen om zo eerst de oorspronkelijke staat van degene die je helpt, in zijn oorspronkelijke staat van schuldenloosheid te herstellen. Dan dient degene die je geholpen hebt zich in zijn staat van schuldenvrij zijn in zijn familienaam bekend te maken en zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens te verenigen. Daarvoor is een procedure in ontwikkeling die niet treedt in de bewaarrechten en rechten van de Staat Trustee beheerder en zijn Trusted Third Parties. Deze procedure is voor wie in mensenrecht niet statenloos mag en wil worden en door wie bestaande instituties hernieuwd als faciliterend zullen worden benaderd. Als je je overal uit terugtrekt ontvalt je ook je trustvermogen. Je trust wordt ontvlochten tot in de zoveelste macht en ledigt zichzelf daardoor automatisch. Het kan anders.
Met trustvermogen moet van binnen uit alle geschade en geschonden trust/vertrouwen hersteld worden.
Degene die jou vrijkocht betaal je uit jouw eigen vermogen weer terug. Vervolgens doe jij op jouw beurt hetzelfde voor weer een ander. Je koopt diegene VOLLEDIG vrij uit de greep van zijn schuldeisers. En diegene dient vervolgens in een staat van schuldenvrij zijn eveneens zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens zijn, te verenigen. Diegene betaalt jou ook terug want hij is immers zelf vermogend. En ook hij koopt weer een ander vrij en herstelt zijn staat van schuldenvrij zijn. Ieder kent wel iemand voor wie hij/zij/het, dat zou willen doen. Het is iemand waarvan je weet en van op aan kunt dat diegene deze procedure eveneens zal volgen om een ander in ere te herstellen en zo ontstaat een proces van bevrijding door een vermogende voor een aanstaande vermogende. Vermogen dat gegrondvest is op goedheid, eerherstel en bevrijdende betaling kan niet ontsporen. Alleen in een staat van schuldenvrijheid kan vermogen worden ontvangen."
Ik lees in deze tekst van Vincent Zegel een vergelijkbaar pad als in co-creatie elkaars schulden bij de bank terug betalen. Met dit verschil dat dit vanuit je Trust-vermogen ook inderdaad mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Het onderling doen (dus niet vanuit je Trust-vermogen), is een andere mogelijkheid. Zie voor verdieping van wat ik hier schrijf de website samenleefpioniers.nl.

Via het e-boek 'Als de regering ineens oplost' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Op mijn website www.hetbewustepad.nl vind je meer...

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.