Under the Authority of We

Natural Law
Het Wij, dat zichzelf herkent


Under the Authority of We
Er is een nieuw Thuis op aarde. Geboren, gestut en geleefd Under the Authority of We.

Samen Leven op aarde zal haar eigen bevrijding leven. Is het niet nu, dan toch later.

Samen Leven is niet: ‘de wereld’. Samen Leven is: zij die kiezen om op aarde samen te leven. Dit is: Under the Authority of We. Daarmee laat ook iedereen die door wil gaan vanuit afscheiding zichzelf zien.

Het pad van het bevrijden van ons Samen Leven zijn we al volledig voor gegaan sinds 2006, en de resultaten en concrete inzichten en handvatten zijn beschikbaar gesteld op dit platform.

Het jaar 2016 is het jaar van het bevrijden van het  ‘Samen’.

Deze bevrijding gaat niet over ‘samen leven’, want samen leven doen we al.
Dit Samen Leven is echter gehackt. Het gaat om het aanwijzen van het hacken. We laten het Samen Leven van de volgende generaties niet meer hacken. Wie weet ben je het zelf wel, deze hacker…. Dan kijk je dit aan.
Een lage kwetsbaarheidstolerantie is geen optie meer, en ook niet nodig.
Samen Leven op aarde heeft geen enkel verhaal nodig. Geen enkel, dus ook geen ‘economisch’ verhaal. Om dit volledig te doorzien en daarna ook direct toe te kunnen passen, kan je de korte (Nederlandse) video’s bekijken op Wat Geldcreatie voor Ons Allen zou moeten Betekenen.

Wij zijn De BestaansEconomie, Al.

Wij allen gaan allemaal AL naar de BestaansEconomie en zijn daardoor allen AL in leven. Dit is Al zo, en hierin is AL het volledige samen leven ingebed; ze leeft zich op eigen kracht omdat ze Bestaat.

Vrij en onbelast(end) leven is nu ons gezamenlijk referentiepunt geworden.
Ook als je dit referentiepunt niet toepast, is ze nu toch jouw referentiepunt: ze is de enige punt op aarde die de BestaansEconomie volledig faciliteert. Zonder enige wet…

Je weet dat ‘toepassen’ niet betekent dat je per se financieel de transitie moet bedden. ‘Toepassen’ is bijvoorbeeld ook: Tegen de regering zeggen dat ze ons dient te faciliteren zoals Equi Place dat deed. En vooral: bewustworden hoe afschuwelijk eenvoudig Samen Leven gefaciliteerd kan worden, en dus beseffen waar de regering nu precies mee bezig is en dat de enige reden dat je wilt dat ze mee gaan, is omdat zij ook onze medemens is.


Dit proces ga je samen Under the Authority of We.


Zij die dat niet doen, gaan het proces dus Under the Authority of Separation.


Authority is een punt in ieder zelf.


Iedereen toont zichzelf hierin: toont het diepste punt in jezelf van waaruit je handelt.

De transitie die de wereld heeft te gaan is al volledig gegaan.


Het jaar 2017 is het jaar van 'Ik-in-Wij Collectieve Healing voorbij Persoonlijke Healing'.

Voorbij Persoonlijke Healing een bedding Zijn voor de Collectieve Healing op Aarde Collectieve Healing is IN het Ik-in-Wij IN ons Sámen Leven
Als je echt klaar bent met het 'oude', waardoor je voorbij bent aan allerlei verdedigings- en beschermingsmechanismen van de ongeheelde psyche, waarom je de dingen deed zoals je ze deed in je verleden tot nu toe in jouw leven als ouder, leraar, politicus, politieman, soldaat, of jongere, etc. en je wilt dat ik met je (of jullie) meekijk hoe je voorbij Persoonlijke Healing kunt gaan naar Collectieve Healing vul dan het contactformulier in... dan maken we een belafspraak om onderling af te stemmen op welke manier ik vanuit nieuw ontsloten gebied met je (of jullie) mee kan kijken voorbij de 'oude' patronen en programma's.

Alle informatie om innerlijk 'te gaan' is vrijelijk beschikbaar gesteld via mijn websites en youtube kanaal, en de website samenleefpioniers.nl. Verder is er sinds januari 2017 het boek 'Als de regering ineens oplost' beschikbaar. Om levenskeuzes te maken vanuit 'vrij en onbelast(end) (samen) leven' heb je dus geen innerlijke begeleiding nodig: je kunt (en dient) de keuze geheel op eigen innerlijke kracht te maken.

2 opmerkingen:

 1. ik heb het dus niet over elkaar toolen en/of kanaliseren naar iets toe: dat is het valse elkaar... Ik heb het over elkaar waarbij ieder op zich het proces draagt en laat ontstaan wat ze willen laten ontstaan (die betekenis van elkaar wordt dus meestal vernaggeld: meestal wordt elkaar of crowd gebruikt in de betekenis van mensen kanaliseren ergens naar toe).

  De huidige rechtswereld is het verlengstuk van de 'regering' en beschermt deze 'regering' en niet ons samen leven, maar dat zou de rechtswereld wel moeten doen: zowel de 'regering' als de rechtswereld dienen te transmuteren en als we als individu wezenlijk vanuit natural law willen (samen) leven, zal de rechtswereld dus dienen te transmuteren naar beschermers van ons (samen) leven.

  Elders schrijven wij over 'crowd suing': een dergelijk 'proces' wordt gedragen door individuen... het gezamenlijk dragen is de ware betekenis van crowd.

  http://www.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=218

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 'We' gaan overigens niet naar de rechter voor erkenning of toetsing: De huidige 'rechts'wereld dient te transmuteren... zodat ze gaat doen wat ze behoort te doen: bescherming bieden.

  https://diningwithoutwhining.wordpress.com/crowd-suen-vanuit-het-nieuwe-samenleven/

  BeantwoordenVerwijderen

Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Op mijn website www.hetbewustepad.nl vind je meer...

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.