woensdag 31 december 2014

Verander de wereld begin bij jezelf
Voorbeeld van een alleenstaande mama (papa mag ook) met 2 kids, een meisje van 10 en een baby-jongetje. De mama heeft een vriend, die zo'n 150km verderop woont. Na een bezoekje aan de vriend met de kids is ze spullenboel vergeten. Dat moet opgehaald worden.

Ik ga je 2 situaties laten zien, die totaal verschillen van elkaar en laat je kijken naar wezenlijk natuurlijk samen leven en een situatie waarbij niet samen geleefd wordt:
1) Nu heeft de alleenstaande mama een lieve buurman die thuisonderwijs geeft aan zijn 3 kids. De alleenstaande mama vraagt de lieve buurman of haar kids gedurende haar afwezigheid bij hem mogen zijn. Ze is toch wel zo'n 4-5 uur van huis. Het baby-jongetje moet gevoed en een schone luier, het meisje heeft een lunch nodig. Het is een zelfstandig meisje en kan best al wel goed voor zichzelf zorgen, dat heeft de mama al overgedragen. Maar 4-5 uur alleen zijn met baby-broertje is wel heel lang. Ja natuurlijk wil lieve buurman de kids opnemen tijdens de afwezigheid van de mama. Mama gaat in alle rust en vertrouwen haar ding doen in de wetenschap dat haar kids goed verzorgd zijn
2) Nu heeft de alleen staande mama geen lieve buurman die beschikbaar is, tante werkt en ook goede vriendin werkt en heeft haar kids in de kinderopvang. Buurman is wel thuis, maar niet echt beschikbaar. Tja wat nu? Haar dochter van 10 is een zelfstandige meid en is ook wel gewend al om baby-broertje de fles te geven. Een boterham smeren voor haarzelf lukt ook nog wel. Maar ja, 4-5 is wel lang van huis. Een innerlijke stijd en ze ziet geen andere uitgang dan haar kids alleen achter te laten. Dan op een goed moment rent 10jarig meisje naar de buurman en die belt de politie, want zijn (#$%^&&***) buurvrouw heeft haar kids alleen achter gelaten. Hoe kan ze? Politie komt samen met mensen van bjz en halen de kids weg bij de buurman. Na een paar uur komt de mama thuis en hoort tot haar grote ontstellende schrik dat haar kids weggehaald zijn bij haar. Dit is het begin van een strijd tegen het corporate en corrupte systeem ingebed binnen verdeel en heers staat Nederland BV.

Zie je het onderscheid tussen situatie 1) en 2)? Wat was nou de aanleiding om de kids weg te halen? Hoe kon dit gebeuren?
De reden wordt naar het systeem verlegd, naar de corrupte politie-agent etc.

Maar is dat wel zo? Nee er speelde iets anders wat er aan vooraf ging, iets heel anders! DAAR ligt de oplossing. En dan uiteindelijk lost de corruptie vanzelf op... Niet door het buiten jezelf neer te leggen naar het corrupte systeem, maar het helemaal naar jezelf toe te halen.

Was er samen geleefd met de mama van het 10jarig meisje en haar baby-broertje dan waren ze NIET uit huis geroofd! De mama is verraden door haar eigen directe omgeving. Ze is letterlijk en feitelijk verraden in haar samen leven vanuit haar directe omgeving. DAAR ligt dus de oplossing en de corrupte systemen hebben geen vat meer.

Het antwoord is: samen leven en elkaar veiligheid en bescherming bieden. Was dat gebeurd bij de mama, was ze niet verraden door haar eigen directe omgeving, dan waren de kids niet geroofd!

Verander de wereld begin bij jezelf
Gedachten aan geweld ontstaan vanuit weerstand en verzet. Begrijpelijk en menselijk, maar niet de oplossing naar harmonieus samen leven vanuit transformatie. Die weg moet! afgelegd worden en kan niet afgedwongen worden, want dan is er geen sprake van transformatie maar opnieuw aansturing en beïnvloeding en machtsmisbruik/onderdrukking van buitenaf.
Simpelweg burgerarrestaties maakt de shit en onveiligheid vele malen groter nog dan nu het geval is. Opstanden maken de samenleving onveilig en bieden geen bescherming.


All Law - Narual Law - Universal Law
Ik sta voor een geheel andere invulling van 'rechtspreken' op basis van All Law - Natural Law - Universal Law. Zoals Brehon Law ooit werkte. Ofwel rechtskracht van binnenuit.

Wereldwijd is men wel bezig met bewustzijn brengen op All Law - Natural Law - Universal Law ofwel 'do no harm' (geweld en/of vergelding passen daar niet in). Het laten ontstaan van cirkels van Wijze Vrouwen en Mannen.

Ik nodig politiemannen, advocaten, en rechters (leraren en wie maar oren heeft om te horen en ogen om te zien uit om te verdiepen naar 'volwassenheid')
Voel je je aangeraakt door bovenstaande kijk dan via de link naar 'The New Earth Life Academy' (vrijelijk beschikbaar gesteld) verder.

Corporate handelsondernemingen/de corporaties doen ZELF niks: het zijn de mensen die iets doen als gevolg van eeuwenlange indoctrinatie en verdeel en heers technieken. Hier is AL bewustzijn op: niemand hoeft de geschiedenis te blijven herhalen.

Doe zelf het GOEDE en blijf weg bij het kwade. Leef met je familie sámen. Leef met je community sámen. Leef náást elkaar, biedt elkaar bescherming. Geef het voorbeeld. Laat ZIEN hoe het anders kan.

zaterdag 6 december 2014

We the people are One!
NO, this is the biggest lie, fraud, and crime on earth: We the people are NOT ONE (as an authority). The truth is: out of ONE (God, the Author, the one undivided still white Light) we are many. There is absolutely no dispute. This is reality and is Constitutional (from God, the ONE).

But a religion, just like your country is, Out of many we are One. The people is become as ONE and make them a name. And now nothing is restrained from them which they imagine to do. Every religion of the world is a corporation just like every country of the world. They are families. Every religion and every country is a creature of man, not a creature of God. God does not recognize your country or your religion. He only recognizes his creation.

You can have the Catholic Church of Canada, or of Turkey, or Germany, or England. They are corporations of the corporation. No different that Walmart in these countries. They are all creatures of the state and in turn a creature of man.

It is the 'Out of many we are one', that is prohibited by the first 3 commandments of God. It changes your God, your Identity and your Name.
The people involved in religions (and corporate countries) of any kind worldwide do not know this, but they are unknowingly the cause.

Without the many that make up the ONE, there is no ONE. No religion and no country.

Now that you understand what a religion is and what a country is, how is this used in the Swindle. And this again is genius. Everyone knows God is supreme, whether you believe in God or not. And everyone believes you are to obey the law of the land, the country unless it conflicts with the law of God.

And this is the reason why people fight for freedom of religion or free religious exercise. So, most countries have given you freedom to practice your religion. Your freedom of religion is no different than freedom to operate any kind of corporation in your country. Freedom to operate a company. Your company and your religion company are both owned by the state, your country.

Who the hell do you think constitutes this beings? Corporate persons of the country.

Now, how does this work in the Swindle. Well, you obey the law of the land unless it conflicts with the law of the country. So, you assume the law of God is higher, supreme. Not a chance in hell.

Everyone who is a partaker or member of a country or a religion of the corporation that is a creature of the country, has already placed themselves above the authority of God as God sitting in his seat of power. You have already violated the first 3 commandments of God. Making his law of none effect.

Now, when you claim some religious exemption from the law of the land, your country, which is the will of the people, to do what you think is the will of God, the people decide if you can do the will of God.

Your religion (including your country) has just different rules from the corporation of the Beast. Just a different status of being. The people as ONE is your God. Your country, your ONENESS is Sovereign. There is no higher law in your country. Sovereignty is exclusive to the people in your country. Not God.

There is no Creator God in your country.
God does not recognize your country or your religions. These are made by human hands and skill. This is all idolatry, the most serious crime any man can commit. And the whole world does it, bar none.

So no man made law, except God's Law: the Law of Liberty

vrijdag 5 december 2014

Crowd Power 'Identification'The only thing we need to 'identify' ourselves is our physical body: yes I excist and you know that. So you can 'identify' me and I can 'identify' you.

'Identification' does say nothing about the relation/connection you have with the other. You simply know I exist. That's all. So when you have met a human face to face, you know this human exist. Via webcam (skype) we can 'identify' each other also. That's all we need according to 'identification'.
So when we need 'identification' for whatever this is sufficient. Nothing more is needed. Life is easy!
(No passport needed, no driverslicence needed, etc.: do you comprehend the impact?)

A crowd power identification comes into being from an inner impulse
From within the crowd, bc you as a crowd comprehend the common good of being trustful to each other/to be reliable to each other. The crowd brings a crowd power identification into being.

The crowd should facilitate herself: that's the true meaning of crowd power... bring into being what you as a crowd want/long to bring into being, bc as a crowd you find 'something' meaningful and useful.

A crowd power identification will be the source of so many other processes too. Its up to the living togetherness to comprehend the crowd misses crowd power identification everywhere.

This is the true/deep meaning of togetherness.


---------------------------------------------------------------------------------------
 

Een crowd power identificatie ontstaat vanuit een impuls vanuit de crowd, omdat je het belang begrijpt van elkaar betrouwbaarheid bieden. De crowd kan een crowd power identificatie laten ontstaan.

De crowd dient zichzelf hierin te faciliteren: dat is de wezenlijke betekenis van crowd power... laten ontstaan wat je als crowd wilt laten ontstaan omdat je 'iets' als crowd als zinvol en nuttig ervaart/beleeft.

Een crowd power identificatie zal de bron worden van zoveel andere processen ook. Het is aan het samen leven zelf, om te beseffen dat overal crowd power identificatie gemist wordt.

Dit is het wezenlijke samen
.

donderdag 4 december 2014

Governments can not control free will of human beings


Humans first have to give consent and/or power to these governments. People have to give up their rights first.

There are three motives why 'they' created the birth certificate:
1) Keep record of all human beings being born;
2) National debt - make citizens chattel and collateral to bankers;
3) Creation of legal fiction - persuade citizens to think they are the birth certificate so they are bound by statutes, acts, and taxation.

The birth certificate is NOT you! The name in all capital letters is NOT you! You are NOT your plastic identification! You have been manipulated by your government to belief this bullshit non sense.

When you comprehend the meaning of registration you would never do that. And now you know! So just don't follow their unlawful rules which are a bullshit story to begin with. So the 'sovereign movement' is not necessary at all, because you already ARE a Sovereing!

The natural person IS the created legal person and is the paper fiction. You are a real human being. You are the Sovereign.

Plastic identification is unlawful and all legal. The answer is crowd power 'identification'. (Scroll down for English text)


Birth Certificate Fraud is only a part of the shit on Earth. For deeper insights...

dinsdag 2 december 2014

De Betekenis van Rechtskracht


Rechtskracht betekent dat je je recht kunt leven,
in ieder hier-en-nu.

Je hoeft haar dus niet eerst te halen, en niet eerst te bewijzen, alsof ze nog niet van jou is. Als je haar dus toch eerst moet halen, dan betekent dat dat je onderdrukt wordt.
Daar hoort bij, dat je van binnen godvergeme kwaad bent: woede vanuit de Bron.

Dit wil iedereen niet, want mensen staan niet werkelijk in contact met willen samen leven vanuit levenstoegang, en niet met hun eigen levenstoegang. Uiteindelijk wil iedereen gewoon beter verzorgd worden en dat binnen de kaders van wat ze zo'n beetje voor zich zien als 'zorgen voor': allemaal dingen waarbij je innerlijk juist niet geraakt hoeft te worden en iedereen lief en aardig kan blijven ook al gaan medeburgers ineens beslissen wat er met jouw pensioengeld moet gebeuren, en daar petities voor indienen... en daar mag je dan niets van zeggen... want het moet wel leuk blijven... ja ja... geen woede vanuit de Bron, en geen ervaring van rechtskracht. Maar... voor de shit hiervan wel mij willen belasten.

Rechtskracht betekent dat iets van mij is en bij mij is, in mijn eigen leven. Dus niet in de handen van Rutte en niet in de handen van een of andere econoom, die even gratis agressor meent te mogen spelen over (oa) mijn pensioengeld, nee in mijn eigen handen, in mijn eigen leven.

Mijn onbelastbaarheid en mijn levenstoegang zijn mijn rechtskracht. Allebei onder mijn reet vandaan getrokken, en dus niet meer mijn rechtskracht. Ik kan ze niet leven, want anderen menen recht te hebben op mijn leven.

Dit is de ervaring van rechtskracht:
Ik kan haar in mijn dagelijkse leven direct toepassen: de levenskracht van deze wet is dus letterlijk bij mij, IN mijn leven aanwezig. Ze is gewaarborgd.

Mijn rechtskracht kan ik onbeschaamd en onafwachtend leven, in mijn eigen leven.

Als mensen het uitoefenen van mijn rechtskracht mij ontnemen (wat hetzelfde is als mijn arm ontnemen, of mijn auto ontnemen: het zijn gewoon dingen die van mij zijn, daar moet iedereen met zijn poten van af blijven), dan kan ik naar het politiebureau gaan en aangifte doen.

Van ‘Vrijheid van meningsuiting’ snapt iedereen dat dit onze rechtskracht is. Je leeft haar de hele dag: je kan jouw vrije meningsuiting in ieder hier-en-nu uitoefenen. Hoeft niet (ook dat is jouw rechtskracht), maar mag wel. Je draagt dit recht bij jou, je hoeft haar niet eerst te halen of te bewijzen.

Van Vrijheid van meningsuiting snapt iedereen dit. Van Levenstoegang snapt niemand dit. En toch is jouw Levenstoegang jouw rechtskracht. Je hebt zelf het recht er mee te doen wat je wilt. Net doen alsof ze er niet is, en haar maar in de schoot van een ander laten ophopen, is dus ook helemaal jouw recht, jouw rechtskracht. Maar dan ervaar je dus tekorten, tja.. en daar mij dan voor belasten? Nee toch zeker.

Bijna iedereen weigert hun Levenstoegang terug te eisen, en voor de teringzooi die daar uit voort komt, gaan ze vervolgens mij belasten. Ze hebben me niets gevraagd, niets geboden, helemaal niets. En ik heb aan 1 stuk door alles geboden: al het inzicht hoe je je eigen levenstoegang terug kunt eisen: just one programming rule. En hoe je in crowd power elkaars hypotheken af kunt lossen, hoe je... en ga zo maar voort... Dat spugen ze uit, de teringzooi van dat spugen vinden ze van mij: daar menen ze me voor te mogen belasten. Dat zal toch zeker niet.

Iedereen blijft er voor kiezen zijn/haar medemens te belasten, gewoon, omdat dat kan. En dan menen ze ook nog het recht te hebben om te vinden dat ik me hier niet zo over op moet winden. Ja dat is wat agressors doen, daar staan ze bekend om.

Dus... als je haar gewoon weer terug wil in jouw eigen leven, jouw levenstoegang en jouw onbelastbaarheid?
Wat dan?

Als de wereld om je heen er voor kiest om samen te leven, dan heb je haar op een gegeven moment terug. Maar als de wereld om jou heen dat nou weigert? Wat dan?