donderdag 1 januari 2015

Birth Certificate Fraud
Authoriteit
De geboortecertificaat-fraude (Birth Certificate Fraud) dekt de oorzakelijkheid van de shit maar voor een deel. Wat kloppend is, is dat met de registratie een authoriteit over jou is ontstaan, wat onwettig is vanuit Universal Law - Force of Law gezien: niemand heeft autoriteit over je. Een geschreven papiertje/registratie verandert daar niks aan. Jij bent je eigen authoriteit, was dat altijd al, bent dat nu, en zal dat altijd zijn. Out the One (the One Undivided Still White Light) are the many. Het gaat dus om jou en je Creator en niet om jou en welke plaatsvervangende creator dan ook.


Daarnaast wordt er gesteld dat eenieder vanuit het geboortecertificaat een corporatie is geworden, wat klopt, die verhandelbaar is op de financiële markt. En via fractional banking wordt er veel geld gemaakt vanuit het geboortecertificaat. Geld dat naar banken gaat, maar niet naar jou. Ook dit is juist.


Maar er is iets wat speelt wat meestal niet gezien wordt en dat is het volgende:

Vanuit bovenstaande gezien, heeft iedere aardebewoner AL een financiële 'tegenwaarde' door middel van het geboortecertificaat (hiervoor heb je GEEN certificaat nodig: registratie blijft en is onwettig en de tegenwaarde van bestaansgeld ben je sowieso zelf). Het gekke is echter dat ALLEEN rijken geld voor zichzelf kunnen laten aanmaken voor hypotheken en leningen. Armen kunnen dat niet. Maar die hebben toch ook een geboortecertificaat? Er wordt dus een denkfout gemaakt! Armen kunnen helemaal geen geld laten aanmaken voor zichzelf voor een hypotheek en/of lening. De afstand tussen rijk en arm wordt hiermee dus groter en groter. De ongelijkheid en ongelijkwaardigheid wordt dus groter en groter.


Wat ik hierboven aantoon, laat dus ook zien dat hypotheken en leningen wel degelijk terug betaald moeten worden: de afstand tussen rijk en arm moet namelijk HERSTELD worden. Dan begrijp je ook dat hypotheekdrama in essentie niet juist is, omdat de shit daar niet ligt. De shit ligt ook niet bij de rente.


De shit ligt erin dat bestaansgeld ontbreekt! De toegang, via bestaansgeld, tot dat wat er AL is, ontbreekt! Laat het huidig corrupte geld weg, dan nog steeds is er sturing van buitenaf aanwezig waardoor jij geen toegang hebt tot dat wat je NODIG hebt: er heeft geen transformatie plaatsgevonden


Bovendien ligt de shit erin dat nog maar steeds doorgegaan wordt met het creëren van een grotere en grotere afstand tussen rijk en arm: de ongelijkheid en ongelijkwaardigheid neemt toe en toe. Geldcreatie ten behoeve van hypotheken en leningen moet dus per direct stoppen. Fractional banking, ofwel fractioneel bankieren, dient per direct te stoppen. Bovendien moet de ontstane afstand tussen rijk en arm HERSTELD worden.


Facilitering vanuit de 'regering'

Wat ik hier schrijf, kost allemaal niks. De 'regering' kan dit kosteloos faciliteren. Maar WEIGERT dit vanuit ONDERDRUKKING. Wat de 'regering' vanuit facilitering moet doen is het volgende:
- per direct afkondigen dat huisuitzettingen onwettig zijn;

- per direct geldcreatie ten behoeve van hypotheken en leningen stoppen;
- per direct bestaansgeld faciliteren;
- zorgtoegang faciliteren;
- een ton geldcreatie voor iedereen: met deze ton moeten degenen met een hypotheek en/of lening deze afbetalen. Anderen hebben een ton en kunnen deze eventueel uitlenen aan hen die meer nodig hebben dan deze ton. Blijkt dat er na verloop van tijd nogmaal geldcreatie voor EENIEDER EENZELFDE bedrag nodig is, dan deze handeling herhalen.

Maar de 'regering' WEIGERT dit. Nog steeds. We dienen onze 'regering' dus te laten weten dat we STAAN voor ons bestaansgeld. We dienen onze 'regering' te laten weten dat zij ons dienen te faciliteren: dat zij 'regeren' ofwel government = aansturen van de mind dienen te transformeren zodat zij eindelijk governance = zelfsturing, en samen leven, gaan faciliteren.A huge availability of money
Onderling kunnen we de ontstane ongelijkheid en ongelijkwaardigheid HERSTELLEN. Doen we dit niet, dan zijn we zelf de onderdrukker. Alle verantwoordelijkheid ligt dus inderdaad bij onszelf.

Er zijn geen tekorten op aarde. Er is meer dan voldoende geld aanwezig op aarde, maar het is ongelijk verdeeld. Het ligt opgepot bij de rijken. Dit is geen oordeel, maar een vaststelling. Rijken kunnen dus een fantastische rol en functie vervullen in het transitieproces: zij kunnen hun geld laten doorstromen als bestaansgeld voor hun medemens, in co-creatie hypotheken en leningen helpen terug betalen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Op mijn website www.hetbewustepad.nl vind je meer...

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.