dinsdag 31 oktober 2017

Toegang tot je Geboorte Trust?

Zie ook het artikel over UVRMZelf eigenaarschap nemen en zelf de beweging zijn
"David Sale geeft te kennen dat het volk zelf zijn eigen verantwoordelijkheid dient te dragen tot het bewerkstelligen van een regering die de belangen van het volk behartigt in plaats van uitsluitend zichzelf te verrijken."

Dan zullen we als individuen, die ieder op zich onderdeel zijn van deze samenleving, eerst eens helder moeten krijgen wat we onder facilitering verstaan en op welke manier we door wie gefaciliteerd dienen te worden.

Want we weten nu toch wel wat de betekenis van regering is, van wat government is?

Dus ik ben het eens met 'zelf eigenaarschap nemen' en 'zelf de beweging zijn', en dus niet met 'iets' buiten mij die over mij gaat regeren.

Het is logischer en helderder om als individuën in de samenleving een wetswijziging te eisen / vragen te stellen aan de huidige 'regering' met betrekking tot die corrupte regel dat alleen regeringsleiders en koningen directe toegang kunnen krijgen tot de trusts.

Ik wil ZELF via private wealth management 'toegang' (tot mijn geboorte trust) of niet, niet via een in between en dan refereer ik aan een in between die vanuit wetsregels bevoegd is. No consent voor een nieuwe regering en/of koning buiten mij die over mij(n trust) heersen, besluiten, of whatever kan!


Via deze link kun je audio's van David Sale beluisteren. Ikzelf heb niet beluisterd, want op de 1 of andere manier werkt het geluid van de audio niet bij mij (signaal uit het Universum?).


Via het e-boek 'Als de regering ineens oplost' en de website 'Bestaansgeld en haar transmuterende betekenis' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.


Toegang tot je geboorte trust?
Hierboven kun je lezen dat je niet ZELF directe toegang tot je geboorte trust hebt, maar dat uitsluitend regeringsleiders en koningen directe toegang hebben tot JOUW geboorte trust én dat dat de reden is waarom de huidige corrupte regeringen dienen te verdwijnen én VERVANGEN dienen te worden door andere regeringsleiders.

Ik geef geen consent aan deze geschreven wetsregel
die zelfs niet klopt, want banken met een bankvergunning hebben OOK toegang tot de geboorte Trusts: wat mij betreft dien ik vanuit mijn eigen autonomie en authenticiteit zelf begunstigde te zijn van mijn Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap door middel van Private Wealth Management. Het gaat er juist om dat de diepst geïnstalleerde roof op aarde dient op te lossen, maar op z'n minst gecorrigeerd dient te worden, en dat is de roof van directe toegang tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten.

Indien ik zelf begunstigde ben van mijn geboorte Trust is voor mij de diepste roof gecorrigeerd (niet opgelost!). De tussenlaag 'regering' en/of 'koning' is hierin dus opgelost en zo dient het ook te zijn vanuit Natural Law gezien.

Vanuit directe 'toegang' tot de trusts kunnen we elkaars schulden terug betalen aan de bank en dit verspreidt zich als een domino-effect, zoals hieronder beschreven*. Ik quote hier opnieuw Vincent Zegel:
 

"VOOR VERMOGEN ONTVANKELIJK WORDEN
.........
Wie vermogend is dient iemand die in de schulden zit uit de greep van zijn schuldeisers vrij te kopen om zo eerst de oorspronkelijke staat van degene die je helpt, in zijn oorspronkelijke staat van schuldenloosheid te herstellen. Dan dient degene die je geholpen hebt zich in zijn staat van schuldenvrij zijn in zijn familienaam bekend te maken en zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens te verenigen. Daarvoor is een procedure in ontwikkeling die niet treedt in de bewaarrechten en rechten van de Staat Trustee beheerder en zijn Trusted Third Parties. Deze procedure is voor wie in mensenrecht niet statenloos mag en wil worden en door wie bestaande instituties hernieuwd als faciliterend zullen worden benaderd. Als je je overal uit terugtrekt ontvalt je ook je trustvermogen. Je trust wordt ontvlochten tot in de zoveelste macht en ledigt zichzelf daardoor automatisch. Het kan anders.
Met trustvermogen moet van binnen uit alle geschade en geschonden trust/vertrouwen hersteld worden.
Degene die jou vrijkocht betaal je uit jouw eigen vermogen weer terug. Vervolgens doe jij op jouw beurt hetzelfde voor weer een ander. Je koopt diegene VOLLEDIG vrij uit de greep van zijn schuldeisers. En diegene dient vervolgens in een staat van schuldenvrij zijn eveneens zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens zijn, te verenigen. Diegene betaalt jou ook terug want hij is immers zelf vermogend. En ook hij koopt weer een ander vrij en herstelt zijn staat van schuldenvrij zijn. Ieder kent wel iemand voor wie hij/zij/het, dat zou willen doen. Het is iemand waarvan je weet en van op aan kunt dat diegene deze procedure eveneens zal volgen om een ander in ere te herstellen en zo ontstaat een proces van bevrijding door een vermogende voor een aanstaande vermogende. Vermogen dat gegrondvest is op goedheid, eerherstel en bevrijdende betaling kan niet ontsporen. Alleen in een staat van schuldenvrijheid kan vermogen worden ontvangen."
Ik lees in deze tekst van Vincent Zegel* een vergelijkbaar pad als in co-creatie elkaars schulden bij de bank terug betalen. Met dit verschil dat dit vanuit je Trust-vermogen ook inderdaad mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Het onderling in co-creatie terug betalen van elkaars schulden (dus niet vanuit je Trust-vermogen), is een andere mogelijkheid. Zie voor verdieping van wat ik hier schrijf de website samenleefpioniers.nl en de website 'Bestaansgeld en haar verdiepende betekenis'.

Via het e-boek 'Als de regering ineens oplost' vind je verdere handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren. Het proces van innerlijke bewustwording van het individu binnen de samenleving kan niet overgeslagen worden: doordat het individu een gezonde eigenwaarde en gezond zelfbeeld heeft, is het individu niet langer te manipuleren, zoekt het individu niet langer iets buiten zichzelf, en heeft het individu geen regering buiten zichzelf nodig. Het individu is prima in staat om zichzelf te regeren (govern thyself).

Vanuit Natural Law lost 80% van de huidige corrupte instituties op danwel dienen te transformeren.*Vincent Zegel verwijst naar artikel 22 van de UVRM
"
Vermogen is/wordt gegenereerd zoals in art.22 UVRM beschreven."

Artikel 22 Rechten van de Mens
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.


Opnieuw Vincent Zegel:
"Wij zijn begunstigden van geboorte certificaten trusts en naar mijn mening moeten wij voortdurend onze mensenrechten inroepen om ons te vrijwaren van elke bewijslast. Ook dienen wij niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de veroordeling en berechting van de creaties en onwrikbare overtuigingen van derden. In NL zijn niet de anonieme kiezers maar de beëdigde Leden van de Staten-Generaal direct verantwoordelijk. Blijf er dus buiten en laat je er niet toe verleiden om verantwoordelijkheden die je niet kunt dragen en niet kunt overzien, van politici over te nemen. Vele WOB verzoeken zijn compleet onleesbaar gemaakt omdat het bedrijfsgeheimen zijn van de corporatie Nederland. Wij kijken dus naar de debatten zoals die plaatsvinden in de bestuurskamers van een gigantische multinational! Alles vindt plaats in het politieke territorium dat corporate is en weliswaar openbaar maar niet vàn het publiek. Niemand mag gedwongen worden om van een (politieke) vereniging lid te worden (zie de rechten van de mens). We zijn beslist NIET mede verantwoordelijk voor de daden van de besloten politieke vereniging die de Staten Generaal met beëdigde leden is! Focus liever op eigen visie en eigen vermogen."


*Vanuit ieders geboorte trust wordt ook o.a. de oorlogsmachine in stand gehouden en 'betaald': bij ieders geboorte-aangifte wordt er een trust op de naam geopend. In aanleg gaat het dan om tonnen en vanuit dit 'start-bedrag' (wat je kunt zien als JOUW BESTAANSGELD**) wordt er belegd en vermogen opgebouwd door derden.

Wat, vanuit natural law waargenomen, niet aansluitend is hierin is: 1) de verplichte geboorte-aangifte binnen het legale systeem, waardoor jij niet langer als mens van vlees en bloed op Aarde aanwezig bent en leeft vanuit jezelf (je bent bij de geboorte-aangifte al in beslag genomen door het legale corporate establishment), 2) het 'start-bedrag' (JOUW BESTAANSGELD** niet naar jou gaat en niet door jou beheerd wordt, 3) er vermogen opgebouwd wordt door derden: vanuit dit vermogen wordt o.a. de oorlogsmachine in stand gehouden en 'betaald' én de gehele 'legale overlay' wordt er uit betaald.

Ik wil op zijn minst MIJN AANDEEL, dat mijn bestaansgeld** is, uit mijn geboorte Trust, zodat er niet langer vanuit mijn aandeel 'legale overlay' corporaties betaald worden én het speculeren vanuit mijn aandeel stopt.

**De inzichten vanuit 'vrij en onbelast(end) (samen) leven', waarvan bestaansgeld de expressie is, staan volledig op zichzelf en zijn op geen enkele manier verbonden (in de zin van afhankelijk) met de geboorte-trusts. Waarom bestaansgeld NODIG is, kun je via de website 'Bestaansgeld en haar transmuterende betekenis' bestuderen. Bestaansgeld faciliteren door een getransmuteerde 'regering' of getransmuteerde (staats)bank, staat dus LOS van wel of geen toegang tot de geboorte-trusts. Het kost aan de samenleving helemaal niks om bestaansgeld en de overige levensimpulsen te implementeren. De geboorte trusts kunnen dus zonder meer oplossen, en bestaansgeld en de overige levensimpulsen kunnen gewoon zonder meer onbelast(end) beschikbaar komen voor IEDEREEN EVENVEEL. En er is dus zeker geen 'wachten' op de toegang tot de geboorte Trusts: toegang proberen te krijgen tot de geboorte Trusts is al een decennia-lang issue (vergelijk met het gesteggel rond de betaalbaarheid van onvoorwaardelijk basisinkomen: onvoorwaardelijk basisinkomen kan direct verdiepen naar bestaansgeld en betaalbaarheid is een non-issue hebben we aangetoond). Het 'wachten' is afleiding, want er is geen wachten: bestaansgeld kan gewoon voor IEDEREEN beschikbaar komen.


Vanuit natural law waargenomen, kennen we geen 'legale overlay' en dus geen geboorte Trusts meer. Echter dienen we collectief WEL de transitie te gaan, zodat de ontstane afstand en ongelijkheid tussen mensen onderling gecorrigeerd is en we collectief vanuit het 0-punt verder kunnen samen leven op Aarde.

Sinds begin september 2020 zet ik mij in voor de (h)erkenning van de levende mens en de afwikkelingen van de individuele geboorte Trust nalatenschappen
Als je echt klaar bent met het oude, dus innerlijk niet meer in de beschermingsmodus staat, waarom je de dingen deed die je tot nu toe deed in je leven als ouder, leraar, burgemeester, advocaat, rechter, arts, verpleegkundige, politieman, soldaat, of jongere, enz… als je niet meer in de beschermingsmodus staat, en je wilt (innerlijk) kunnen ‘bewegen’ naar het Organisch Paradigma, voel je dan welkom je te laten (aan)raken door de teksten en handvatten op deze website. Dit is thuis- en zelfstudie. Je krijgt inspiratie hoe je een ouder, leraar, burgemeester, advocaat, rechter, arts, verpleegkundige, politieman, soldaat, of jongere, enz. kunt zijn vanuit het Organisch Paradigma van vrije toegang tot het Leven, hoe je het Leven binnen kunt laten, toegang tot het Leven in een gedeelde staat kunt laten, en hoe je deze manier van samenleven kunt beschermen: je zult begrijpen dat onze bescherming IN onze samenleef-staat op Aarde is.

Alle teksten, beeldmateriaal, én video’s op de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ zijn voor het uitdrukkelijke doel van het ‘Hoogst Primair Oorspronkelijk Organisch Goede’ buiten alle matrices, vervalste realiteiten, en omgekeerde verzen op alle niveaus, dimensies, dichtheden, en tijden in tijdloosheid.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Op mijn website www.hetbewustepad.nl vind je meer...

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.