zaterdag 7 oktober 2017

Staatsregeling van het Bataafsche Volk?

Bataafsche Volk?
Het instituut 'regering' en de 'grondwet' (uit welk jaar dan ook) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Je geeft consent aan de 'grondwet' inclusief ALLE daaruit volgende legale regels en 'wetten' of niet (je geeft consent aan het instituut of niet).

Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798 
"(Het ontwerp dezer Staatsregeling voor het Bataafsche Volk is namens de Constitueerende Vergadering bekend gemaakt 23 Maart; door de Volksstemming is zij goedgekeurd 23 April; geproclameerd als zoodanig 1 Mei; in werking getreden 4 Mei 1798.)

Het Bataafsche Volk, zig vormende tot eenen ondeelbaaren Staat, en bezeffende, dat het voornaame bederf van alle Regeeringen gelegen is in de miskenning der natuurlijke en geheiligde regten van den Mensch in Maatschappij, verklaart de navolgende stellingen als den wettigen grondslag waarop Het zijne Staatsregeling vestigt, en als zoo veele regels, waarnaar Het zijne burgerlijke en staatkundige betrekkingen wil hebben gewijzigd."

Hier wordt geschreven over het Bataafsche Volk, maar het Bataafsche Volk bestond in Nederland niet! (Zie ook andere stukken op deze blog). Toch is er een Staatsregeling voor het Betaafsche Volk... gebaseerd op vervalste geschiedenis.

Voor mij is het van essentieel collectief belang dat we in co creatie 'verder gaan' vanuit het 0-punt, waarbij mensen vanuit gelijkwaardigheid op ALLE lagen (ook de financiƫle) onbelast(end) (samen) leven en van waaruit ook de corrupte rechtspraak getransmuteerd wordt. Daarin ligt voor mij de waarde.

Ik lees een 'grondwet' die het establishment beschermt en veel ruimte laat aan een 'regering' om te interpreteren.

De UVRM zijn bedoeld als bescherming voor de levende mens van vlees en bloed. De volgorde is: 1. De UVRM; 2. De Grondwet; 3. De Wetten van Nederland.

Let er ook op dat common law NIET de 'wet' is die de expressie is van Natural Law. In die zin spreekt Irish Brehon Law me wel aan.

Ik BEN een Autonoom Levend Mens van vlees en bloed: dat ben ik AL. Vanuit natural law waargenomen. Niemand heeft het recht als mijn 'in-between' op te treden: ik heb daarvoor geen consent gegeven. Er is NIEMAND en NO-THING die ik tussen mij en mijn Creator paats: geen 'in-between'.

Dat dit wel gebeurt, is op valselijke gronden, legaal, maar niet wettig vanuit natural law waargenomen.

Mensenrechten zijn die rechten die een Mens van vlees en bloed heeft vanuit zijn bestaan op Aarde. Natural Law omvat geen legale omschreven regels en 'wetten' (die vanuit natural law onwettig zijn!). Maritieme wetgeving heeft niks met Natural Law te maken. Maritieme wetgeving ofwel contract / commercial law is gebaseerd op legale regels en 'wetten'. Common Law is dat OOK!. Law of the Land is dat OOK! Irish Brehon Law is dat niet. ALLE GESCHREVEN regels en 'wetten' zijn onwettig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Op mijn website www.hetbewustepad.nl vind je meer...

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.