zaterdag 7 oktober 2017

Ware geschiedenis?

Albert Delahaye over geschiedenisvervalsing
We dienen te begrijpen dat er essentieel is ingegrepen op onze geschiedenis. Meeste mensen weten wel dat WWII niet verlopen is zoals in de geschiedenis boekjes vermeld.

De schaakstukken van de wereld op niveau zijn de Joodse Bolshevics en die geven zich niet zomaar gewonnen De Joosdse Bolshevics willen de ALLEEN HEERSING over de wereld en zijn werkelijk tot gruwelijke wandaden en onrecht in staat om de ALLEEN HEERSING te behouden / verkrijgen: bekijk de docu 'Europe the Last Battle' (trigger alert).


Uit gedegen onderzoek blijkt dat er nooit Bataven in Nederland gewoond hebben
Wist je dat er nooit! Bataven in Nederland gewoond hebben? Dus Nederland zien als 'Bataven Republiek' klopt vanuit essentie niet. Consequently ervan uitgaan dat een 'grondwet' gebaseerd op een niet bestaande republiek is vals: we dienen de vervalsingen en onrechtmatigheden te (h)erkennen en niet op de valse fundamenten het nieuwe te bouwen.

Iemand die hier nauwgezet onderzoek naar gedaan heeft, is Albert Delahaye.

"St.Bonifatius, St.Willibrord, Karel de Grote en de Noormannen
zijn voor Nederland volkomen legendarisch.
Ze zijn nooit in Nederland geweest!"

"De opstand van de Bataven vond niet plaats in Nederland, maar in Noord-Frankrijk. In Histoire de la Picardie (éditions Privat 1974) publiée sous la direction de Robert Fossier lezen we op p. 67 het volgende: "La conquête avait laissé le Nord de la Gaule dévasté". "A l'abri du limes établi en Rhénanie, la région connut jusqu'à Marc-Aurèle, une remarquable période de paix prolongée, encore que cette paix fut relative et plusieurs fois troublée : ainsi, vers 69-70, la révolte de Civilis semble avoir eu des répercussions ici, car les fouilles révèlent, à ce moment, des destructions brutales."

'De veroveringen hebben het noorden van Frankrijk verwoest'. Het is evident dat het hier om de opstand van de Bataven gaat, die dáár (in Picardie!) heeft plaats gevonden. En dáár lag ook de kern van de strijd. Dat de Bataven voor deze opstand even uit de Betuwe naar Frankrijk gekomen zouden zijn is een farce. Van de opstand van de Bataven is in de Betuwe ook geen enkel bewijs gevonden. De wel eens opgevoerde 'brandlagen' worden dan weer voor deze opstand gebruikt, bij andere historici voor de plunderingen van de Noormannen, die overigens ook nooit in Nederland zijn geweest. Een dunne brandlaag zegt op zich niets. Het kan ook om een gewone bos- of heidebrand gaan. Lees wat de historici, al naar gelang hun betoog, er afwisselend zelf van maken.
Er zijn vijf (5!) feiten die de plaatsing van de Bataven in Nederland radicaal tegenspreken:

Julius Caesar stak vanuit het Eiland der Bataven over naar Engeland! Dat was niet vanuit de Betuwe, want in 55 v.Chr. was er nog geen Romein in Nederland geweest! Julius Caesar stak dáár over waar de oversteek het kortst is en je de overkant kunt zien!

De Bataven dienden al ten tijde van Julius Caesar in het Romeinse leger! Dat was dus voordat er ook maar één Romein voet had gezet op de Nederlandse bodem.
De Bataven dienden nog steeds in de Romeinse legers toen de Romeinen Nederland in 260 n.Chr. verlaten hadden.
De honderden plaatsnamen genoemd in de Batua, zijn in Nederland onvindbaar.
De archeologie in de Betuwe heeft nergens Bataafse nederzettingen aangetoond. Er zouden meerdere nederzettingen geweest moeten zijn, immers het volk van de Bataven was zeer omvangrijk."

Lees meer...


De Bataafse republiek was een opvolger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, wat op zich een bende criminelen was...
Denk aan de VOC etc.!

Kolonialisme in navolging van de Spaanse vrijbrief om de wereld te onderwerpen...

1452, Dum Diversas aan de koningen van Spanje en Portugal... etc.
Wilhelmus schrijft dat Willem van Oranje de Koning van Hispanje altijd heeft geëerd. Ja 'logisch' het was zijn opdrachtgever...De Koning van Hispanje was de beschermheer van het Vaticaan (en dat is breder dan het RKK geloof / de Islam etc. is ook terug te herleiden naar het Vaticaan).  

Onze voorouders hebben niet kunnen voorkomen dat de inbeslagname is blijven bestaan, ondanks hun inzet en gevechten.


De Tachtigjarige Oorlog neemt een belangrijke plaats in de vaderlandse geschiedenis in. Tijdens deze oorlog kwamen de Nederlanden, onder leiding van Willem van Oranje, in opstand tegen het Spaanse Rijk onder Koning FilipsII. Deze oorlog leidde tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

 

Yep de geschiedenis blijft zich herhalen als een loop.


De oorspronkelijke inbeslagname en geschiedenisvervalsing 
In onderstaande video vertelt Santos over de oorspronkelijke inbeslagname en het waarschijnlijke moment van geschiedenisvervalsing.

Ik vind het mooie en verhelderende van Santos dat hij voorbij de inversion gaat: je voorbij 'brengt' aan de matrix naar oorspronkelijke symbolieken en betekenissen.

Santos vertelt over het geboortecertificaat en dat je via je geboortecertificaat op alle lagen in beslag genomen bent:
het woord, energieveld, 'certificaat' dient ontladen te worden (zoals ook de energievelden 'geld', 'sex', 'liefde' ontladen zijn... 'rechtspraak' dient nog ontladen te worden), want via 'certificaten' geef je je innerlijke bronkracht weg, totdat jouw intentie (vanuit innerlijk bewustzijn) én handelen de belastende en inversed betekenis van 'certificaat' overschrijven.


(Helaas is de video niet meer beschikbaar op het internet.)


'Ze' maken je wijs dat geld de oorzaak is van alle shit op Aarde
Er wordt gezegd dat apen zich prostituëren voor geld. Nee apen prostituëren zich, ook voor bananen, als je ze in een tekort-modes brengt.

De oorzaak dat apen zich prostituëren ligt dus niet in geld, maar in het feit dat je ze in een tekort-modes brengt en apen re-ageren daar instinctief op.

Begrijp je nu dat geld niet de oorzaak is van overlevingsstrategieën die ontwikkeld worden als gevolg van een ervaren tekort?

Onthou mensen (oh had ik het over apen?) de directe toegang tot wat ze nodig hebben... en ze ontwikkelen een psyche van 'tekort'... Een bewust veroorzaakt tekort dus... Want er zijn geen tekorten... Overvloed IS en hoeft niet gecreëerd noch naar je toegehaald te worden... Maar roof de toegang tot de Overvloed en je wordt in een staat van tekort gebracht: deze staat van tekort is lang geleden geïnstalleerd op Aarde. Ze is AL gecorrigeerd. Maar de correctie wordt nog niet toegepast door de meeste mensen. Ik pas de correctie wel toe.
 

Nieuwe geschiedenis op Aarde
Sinds 2006 is er een nieuwe geschiedenis op Aarde. Heb jij dat al waargenomen? Je erin verdiept? In jezelf gevoeld wat de betekenissen van deze nieuwe geschiedenis zijn voor jezelf en het 'ik-in-wij', en het collectief?

Vanuit de nieuwe geschiedenis op Aarde zijn alle collectieve issues AL opgelost, maar de nieuwe geschiedenis ontvouwt zich nog niet verder omdat ze nog (4 november 2017) niet geleefd wordt. Ze is er wel en ze kan AL toegepast worden. Ik pas haar toe.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Op mijn website www.hetbewustepad.nl vind je meer...

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.