Other Platforms

The End of Poverty

Under the Authority of We

dinsdag 31 oktober 2017

Toegang tot je Geboorte Trust?

Zie ook het artikel over UVRMZelf eigenaarschap nemen en zelf de beweging zijn
"David Sale geeft te kennen dat het volk zelf zijn eigen verantwoordelijkheid dient te dragen tot het bewerkstelligen van een regering die de belangen van het volk behartigt in plaats van uitsluitend zichzelf te verrijken."

Dan zullen we als individuen, die ieder op zich onderdeel zijn van deze samenleving, eerst eens helder moeten krijgen wat we onder facilitering verstaan en op welke manier we door wie gefaciliteerd dienen te worden.

Want we weten nu toch wel wat de betekenis van regering is, van wat government is?

Dus ik ben het eens met 'zelf eigenaarschap nemen' en 'zelf de beweging zijn', en dus niet met 'iets' buiten mij die over mij gaat regeren.

Het is logischer en helderder om als individuën in de samenleving een wetswijziging te eisen / vragen te stellen aan de huidige 'regering' met betrekking tot die corrupte regel dat alleen regeringsleiders en koningen toegang kunnen krijgen tot de trusts.

Ik wil ZELF toegang (tot mijn geboorte trust) of niet, niet via een in between en dan refereer ik aan een in between die vanuit wetsregels bevoegd is. No consent voor een nieuwe regering en/of koning buiten mij die over mij(n trust) heersen, besluiten, of whatever kan!


Via deze link kun je audio's van David Sale beluisteren. Ikzelf heb niet beluisterd, want op de 1 of andere manier werkt het geluid van de audio niet bij mij (signaal uit het Universum?).


Via het boek 'Als de regering ineens oplost' en de website 'Bestaansgeld en haar transmuterende betekenis' vind je handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren.


Toegang tot je geboorte trust?
Hierboven kun je lezen dat je niet ZELF directe toegang tot je geboorte trust hebt, maar dat uitsluitend regeringsleiders en koningen directe toegang hebben tot JOUW geboorte trust én dat dat de reden is waarom de huidige corrupte regeringen dienen te verdwijnen én VERVANGEN dienen te worden door andere regeringsleiders.

Ik geef geen consent aan deze geschreven wetsregel
die zelfs niet klopt, want banken met een bankvergunning hebben OOK toegang tot de geboorte-trusts: wat mij betreft dien ik vanuit mijn eigen soevereiniteit en authenticiteit ZELF DIRECTE TOEGANG te hebben. Het gaat er juist om dat de diepst geïnstalleerde roof op aarde dient op te lossen, maar op z'n minst gecorrigeerd dient te worden, en dat is de roof van directe toegang tot de aarde, haar middelen, en elkaars talenten.

Indien ik ZELF directe toegang* heb tot mijn trust is voor mij de diepste roof gecorrigeerd (niet opgelost!). En kan ik vanuit mijn trust anderen faciliteren in het DIRECT TOEGANG krijgen tot hun EIGEN GEBOORTE TRUST. De tussenlaag 'regering' en/of 'koning' is hierin dus opgelost en zo dient het ook te zijn vanuit Natural Law gezien.

Vanuit directe toegang tot de trusts kunnen we elkaars schulden terug betalen aan de bank en dit verspreidt zich als een domino-effect, zoals hieronder beschreven. Ik quote hier opnieuw Vincent Zegel:
 

"VOOR VERMOGEN ONTVANKELIJK WORDEN
.........
Wie vermogend is dient iemand die in de schulden zit uit de greep van zijn schuldeisers vrij te kopen om zo eerst de oorspronkelijke staat van degene die je helpt, in zijn oorspronkelijke staat van schuldenloosheid te herstellen. Dan dient degene die je geholpen hebt zich in zijn staat van schuldenvrij zijn in zijn familienaam bekend te maken en zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens te verenigen. Daarvoor is een procedure in ontwikkeling die niet treedt in de bewaarrechten en rechten van de Staat Trustee beheerder en zijn Trusted Third Parties. Deze procedure is voor wie in mensenrecht niet statenloos mag en wil worden en door wie bestaande instituties hernieuwd als faciliterend zullen worden benaderd. Als je je overal uit terugtrekt ontvalt je ook je trustvermogen. Je trust wordt ontvlochten tot in de zoveelste macht en ledigt zichzelf daardoor automatisch. Het kan anders.
Met trustvermogen moet van binnen uit alle geschade en geschonden trust/vertrouwen hersteld worden.
Degene die jou vrijkocht betaal je uit jouw eigen vermogen weer terug. Vervolgens doe jij op jouw beurt hetzelfde voor weer een ander. Je koopt diegene VOLLEDIG vrij uit de greep van zijn schuldeisers. En diegene dient vervolgens in een staat van schuldenvrij zijn eveneens zijn rechtspersoon in vermogensrecht met zijn natuurlijke mens zijn, te verenigen. Diegene betaalt jou ook terug want hij is immers zelf vermogend. En ook hij koopt weer een ander vrij en herstelt zijn staat van schuldenvrij zijn. Ieder kent wel iemand voor wie hij/zij/het, dat zou willen doen. Het is iemand waarvan je weet en van op aan kunt dat diegene deze procedure eveneens zal volgen om een ander in ere te herstellen en zo ontstaat een proces van bevrijding door een vermogende voor een aanstaande vermogende. Vermogen dat gegrondvest is op goedheid, eerherstel en bevrijdende betaling kan niet ontsporen. Alleen in een staat van schuldenvrijheid kan vermogen worden ontvangen."
Ik lees in deze tekst van Vincent Zegel* een vergelijkbaar pad als in co-creatie elkaars schulden bij de bank terug betalen. Met dit verschil dat dit vanuit je Trust-vermogen ook inderdaad mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Het onderling doen (dus niet vanuit je Trust-vermogen), is een andere mogelijkheid. Zie voor verdieping van wat ik hier schrijf de website samenleefpioniers.nl en de website 'Bestaansgeld en haar verdiepende betekenis'.

Via het boek 'Als de regering ineens oplost' vind je verdere handvatten hoe je de 'nieuwe' impuls van organisch onbelast(end) (samen) leven vanuit Natural Law (in co creatie) kan binnen brengen bij de instituties zodat deze van BINNENUIT én vanuit hun EIGEN INNERLIJKE IMPULS kunnen transformeren / transmuteren. Het proces van innerlijke bewustwording van het individu binnen de samenleving kan niet overgeslagen worden: doordat het individu een gezonde eigenwaarde en gezond zelfbeeld heeft, is het individu niet langer te manipuleren, zoekt het individu niet langer iets buiten zichzelf, en heeft het individu geen regering buiten zichzelf nodig. Het individu is prima in staat om zichzelf te regeren (govern thyself).

Vanuit Natural Law lost 80% van de huidige corrupte instituties op danwel dienen te transformeren.*Vincent Zegel verwijst naar artikel 22 van de UVRM
"
Vermogen is/wordt gegenereerd zoals in art.22 UVRM beschreven."

Artikel 22 Rechten van de Mens
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.


Opnieuw Vincent Zegel:
"Wij zijn begunstigden van geboorte certificaten trusts en naar mijn mening moeten wij voortdurend onze mensenrechten inroepen om ons te vrijwaren van elke bewijslast. Ook dienen wij niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de veroordeling en berechting van de creaties en onwrikbare overtuigingen van derden. In NL zijn niet de anonieme kiezers maar de beëdigde Leden van de Staten-Generaal direct verantwoordelijk. Blijf er dus buiten en laat je er niet toe verleiden om verantwoordelijkheden die je niet kunt dragen en niet kunt overzien, van politici over te nemen. Vele WOB verzoeken zijn compleet onleesbaar gemaakt omdat het bedrijfsgeheimen zijn van de corporatie Nederland. Wij kijken dus naar de debatten zoals die plaatsvinden in de bestuurskamers van een gigantische multinational! Alles vindt plaats in het politieke territorium dat corporate is en weliswaar openbaar maar niet vàn het publiek. Niemand mag gedwongen worden om van een (politieke) vereniging lid te worden (zie de rechten van de mens). We zijn beslist NIET mede verantwoordelijk voor de daden van de besloten politieke vereniging die de Staten Generaal met beëdigde leden is! Focus liever op eigen visie en eigen vermogen."

*Vanuit ieders geboorte trust wordt ook o.a. de oorlogsmachine in stand gehouden en 'betaald': bij ieders geboorte-aangifte wordt er een trust op de naam geopend. In aanleg gaat het dan om tonnen en vanuit dit 'start-bedrag' (wat je kunt zien als JOUW BESTAANSGELD**) wordt er belegd en vermogen opgebouwd door derden.

Wat, vanuit natural law waargenomen, niet aansluitend is hierin is: 1) de verplichte geboorte-aangifte binnen het legale systeem, waardoor jij niet langer als mens van vlees en bloed op Aarde aanwezig bent en leeft vanuit jezelf (je bent bij de geboorte-aangifte al in beslag genomen door het legale corporate establishment), 2) het 'start-bedrag' (JOUW BESTAANSGELD** niet naar jou gaat en niet door jou beheerd wordt, 3) er vermogen opgebouwd wordt door derden: vanuit dit vermogen wordt o.a. de oorlogsmachine in stand gehouden en 'betaald' én de gehele 'legale overlay' wordt er uit betaald.

Ik wil op zijn minst MIJN AANDEEL, dat mijn bestaansgeld** is, uit mijn geboorte-trust, zodat er niet langer vanuit mijn aandeel 'legale overlay' corporaties betaald worden én het speculeren vanuit mijn aandeel stopt.

**De inzichten vanuit 'vrij en onbelast(end) (samen) leven', waarvan bestaansgeld de expressie is, staan volledig op zichzelf en zijn op geen enkele manier verbonden (in de zin van afhankelijk) met de geboorte-trusts. Waarom bestaansgeld NODIG is, kun je via de website 'Bestaansgeld en haar transmuterende betekenis' bestuderen. Bestaansgeld faciliteren door een getransmuteerde 'regering' of getransmuteerde (staats)bank, staat dus LOS van wel of geen toegang tot de geboorte-trusts. Het kost aan de samenleving helemaal niks om bestaansgeld en de overige levensimpulsen te implementeren. De geboorte trusts kunnen dus zonder meer oplossen, en bestaansgeld en de overige levensimpulsen kunnen gewoon zonder meer onbelast(end) beschikbaar komen voor IEDEREEN EVENVEEL. En er is dus zeker geen 'wachten' op de toegang tot de geboorte trusts: toegang proberen te krijgen tot de geboorte-trusts is al een decennia-lang issue (vergelijk met het gesteggel rond de betaalbaarheid van basisinkomen: basisinkomen kan direct verdiepen naar bestaansgeld en betaalbaarheid is een non-issue hebben we aangetoond). Het 'wachten' is afleiding, want er is geen wachten: bestaansgeld kan gewoon voor IEDEREEN beschikbaar komen.


Vanuit natural law waargenomen, kennen we geen 'legale overlay' en dus geen geboorte-trusts meer. Echter dienen we collectief WEL de transitie te gaan, zodat de ontstane afstand en ongelijkheid tussen mensen onderling gecorrigeerd is en we collectief vanuit het 0-punt verder kunnen samen leven op Aarde.

3 opmerkingen:

 1. Access to your TDA? This note will be translated into English soon by Sarah van Oorsouw. English translation will be added below the Dutch text.

  AL decennia zijn mensen op zoek naar wegen om toegang te kunnen krijgen tot hun geboorte-trust (TDA). Vincent Zegel is zo iemand en in een gesprek met hem deelde hij met mij wat hij tot nu toe heeft kunnen achterhalen aan voorwaarden om überhaupt toegang tot je geboorte-trust te kúnnen krijgen. Vincent houdt zich op dit moment bezig met het opstellen van een 'voorbeeld-document': het helder opstellen van een dergelijk document is moeilijker vanwege de veiligheid en aansprakelijkheden. Zoals ik het begrijp wil Vincent een volledig veilig en sluitend document naar buiten brengen: alles moet goed ingebed liggen. Ik heb Vincent gevraagd of ik hetgeen hij via het gesprek deelde met mij openbaar mocht delen en dat mocht. Dankjewel Vincent voor het delen van je kennis in deze.

  Voorwaarden om überhaupt toegang tot je geboorte-trust te kúnnen krijgen
  (de voorwaarden zijn gebaseerd op de informatie-behoefte van de 'administrateur / de bank': het gaat erom de 'administrateur / de bank' geheel gerust te stellen, want het is nogal wat voor hen dat jij je als levende mens tot hen wendt)

  - leges documenten: 1) basisregistratie zo uitgebreid mogelijk en 2) bewijs van in leven zijn ad 1) Vincent denkt zeker te weten dat de administrator / bank de historische akten ter beschikking heeft: volgens hem zijn de gewone leges documenten, die je kunt bestellen en betalen via de gemeente site, voldoende.

  Wat voor de bank reden tot onderzoek is
  - Waar betaalt u belastingen? In welk land? En zijn er nog meer landen waar u belasting betaalt?
  Uitleg: de essentie van de wereld van de trust administrator bestaat uit vestigingsplaatsen en belastingterritoria. Het allerbelangrijkste is waar bevindt u zich? Waar heeft u zich gehecht en waar neemt u deel aan het economische verkeer?

  - Geen schuld bij de bank.
  Uitleg: de bank ziet een hypotheek en/of lening als schuld.

  - Uitkering: is een lopende overeenkomst die je trust bezwaard.
  Uitleg: er is een conflicterend belang is... de gemeente krijgt van de bank je uitkeringsgeld uit je trust en dat wordt gehonoreerd omdat je dan in ieder geval niet trustbegunstigde in de zin van vermogende kunt worden. Je bent waarachtig trustbegunstigde! Maar u kwam toch een uitkering aanvragen? Die heeft u gekregen. Zo redeneert de administrator van je trust.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. - AOW: zie hierboven inclusief de uitleg.

  - WAO: zie hierboven inclusief de uitleg.
  Vervolg uitleg: WAO (Wet Arbeidsongeschiktheid) en AOW voor beiden geldt hetzelfde. In feite volgt de trustee/beheerder wel degelijk het wel en wee van de trustbegunstigde, alleen: het wel en wee ontstaat doordat de trustee/beheerder de trustbegunstigde afgescheiden houdt van zijn of haar vermogen.

  ad 2)
  - Pensioen: er wordt gekeken naar opgebouwde pensioenrechten.
  Uitleg: er wordt geen pensioen betaald aan dead at sea-geregistreerden. Het pensioenfonds werkt dus met bewijs van in leven zijn. Gepensioneerden léven! Dat is de reden dat de pensioen leeftijd steeds verder opschuift, zodat dead at sea status zo lang mogelijk behouden blijft.

  - geboorte akte.
  Uitleg: zie wat hierboven al staat over de geboorte akte. Verder: jouw eigen vaststelling van in leven zijn, is bewijs door te verwijzen naar je origine, te weten je vader en moeder... dus geboorte akte. 3 legesdocument: geboorte akte.
  Aanvullende uitleg: een 'gewone' geboorte akte zou voldoende zijn, omdat je niet in de bewaar- en versleutelingsrechten treedt van de trustee/beheerder: de staat der Nederlanden. Deze geboorte akte procedure verloopt geheel onder auspiciën van de Staat der Nederlanden, die gekozen heeft voor een van de trustbegunstigden, afgezonderde bewaarwijze van alle originelen. Streng afgezonderd en ontoegankelijk.

  Zoals je ziet, is de toegang tot de trust behoorlijk dichtgetimmerd
  Deze complexiteit (en verwarring) is gekozen, omdat anders de enorme trustvermogens schipbreuk zouden lijden op de markt. Afschriften herleidbaar naar jouw origine volstaan.

  NB: er kunnen aan deze notitie GEEN rechten ontleend worden.

  https://www.facebook.com/notes/mascha-roedelof/toegang-tot-je-geboorte-trust/1645478805490161/
  (Plak deze link in je browser)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb zowel in dit artikel als in bovenstaand comment de term TDA verwijderd, omdat TDA's alleen in de USA bestaan. In Nederland zijn er geen TDA's, maar wel degelijk geboorte trusts: ik praat in dit artikel dus over geboorte trust.

  BeantwoordenVerwijderen

Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Op mijn website www.hetbewustepad.nl vind je meer...

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.